Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Oпшта болница ЗРЕЊАНИН

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Oпшта болница ЗРЕЊАНИН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0607948*****8 13.09.2019 05.03.2020
2 1409952*****1 31.01.2020 05.03.2020
3 2901947*****7 25.01.2019 09.03.2020
4 2608952*****6 10.09.2019 10.03.2020
5 0206949*****3 10.09.2019 10.03.2020
6 2704948*****6 17.09.2019 17.03.2020
7 0310946*****2 21.05.2019 23.03.2020
8 0804949*****3 13.09.2019 02.04.2020
9 0608953*****2 16.01.2020 06.04.2020
10 0611948*****3 03.07.2019 13.04.2020
11 3003952*****6 13.09.2019 13.04.2020
12 2108949*****4 31.05.2019 20.04.2020
13 0804954*****0 13.09.2019 20.04.2020
14 0110951*****9 24.09.2018 27.04.2020
15 0712949*****8 16.01.2019 27.04.2020
16 2210946*****4 22.02.2019 27.04.2020
17 2907952*****9 21.05.2019 27.04.2020
18 1012946*****4 25.10.2019 30.04.2020
19 0703945*****8 27.06.2019 04.05.2020
20 2003949*****8 24.12.2019 11.06.2020
21 2402945*****9 13.09.2019 22.06.2020
22 2001954*****5 18.12.2019 03.09.2020
23 2907949*****3 18.12.2019 17.09.2020
24 2901953*****7 18.12.2019 08.10.2020
25 2611952*****0 18.12.2019 28.10.2020
26 0910946*****0 26.11.2019 02.11.2020
27 2003949*****4 18.12.2019 04.11.2020
28 0507949*****9 18.12.2019 09.11.2020
29 2808947*****1 18.12.2019 18.11.2020
30 1804953*****1 18.12.2019 25.11.2020
31 1212954*****2 10.01.2020 17.12.2020