Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Oпшта болница ЗРЕЊАНИН

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Oпшта болница ЗРЕЊАНИН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2309951*****5 13.09.2019 13.11.2019
2 1606951*****4 23.11.2018 21.11.2019
3 0310946*****2 21.05.2019 21.11.2019
4 0503952*****9 21.05.2019 21.11.2019
5 2907952*****9 21.05.2019 21.11.2019
6 2901947*****7 25.01.2019 25.11.2019
7 0703945*****8 27.06.2019 25.11.2019
8 2803954*****2 30.04.2019 02.12.2019
9 0411950*****7 24.10.2019 05.12.2019
10 0611948*****3 03.07.2019 12.12.2019
11 2210946*****4 22.02.2019 16.12.2019
12 0601952*****4 18.12.2018 18.12.2019
13 0712949*****8 16.01.2019 23.12.2019
14 1808946*****1 11.10.2019 24.12.2019
15 0110951*****9 24.09.2018 30.12.2019
16 2108949*****4 31.05.2019 09.01.2020
17 3003952*****6 13.09.2019 06.02.2020
18 0302950*****0 25.10.2019 10.02.2020
19 0804954*****0 13.09.2019 13.02.2020
20 0607948*****8 13.09.2019 05.03.2020
21 2608952*****6 10.09.2019 10.03.2020
22 0206949*****3 10.09.2019 10.03.2020
23 2704948*****6 17.09.2019 17.03.2020
24 1305946*****4 13.09.2019 26.03.2020
25 0804949*****3 13.09.2019 02.04.2020
26 1012946*****4 25.10.2019 30.04.2020
27 1205947*****5 31.05.2019 06.05.2020
28 2906950*****1 13.09.2019 17.06.2020
29 2402945*****9 13.09.2019 22.06.2020
30 2802950*****1 25.10.2019 23.09.2020
31 1807947*****2 25.10.2019 07.10.2020
32 2502949*****0 25.10.2019 14.10.2020