Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Oпшта болница ЗРЕЊАНИН

Интервенција: Коронарографија срца


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Oпшта болница ЗРЕЊАНИН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2508955*****2 28.11.2019 29.10.2021
2 2312942*****7 28.11.2019 29.10.2021
3 0112954*****7 12.12.2019 29.10.2021
4 2004954*****9 26.12.2019 29.10.2021
5 0511954*****8 26.12.2019 29.10.2021
6 0409958*****0 09.01.2020 29.10.2021
7 0601952*****0 31.01.2020 29.10.2021
8 0310943*****7 13.02.2020 29.10.2021
9 2005959*****0 21.02.2020 29.10.2021
10 1409963*****3 21.02.2020 29.10.2021
11 1411950*****5 21.02.2020 29.10.2021
12 2403966*****8 21.02.2020 29.10.2021
13 1802956*****3 21.02.2020 29.10.2021
14 0311950*****7 27.02.2020 29.10.2021
15 1005945*****2 07.08.2020 29.10.2021
16 2703951*****5 07.08.2020 29.10.2021
17 2010947*****8 24.09.2020 29.10.2021
18 0304942*****1 24.09.2020 29.10.2021
19 1110968*****6 24.09.2020 29.10.2021
20 0407954*****4 04.10.2020 29.10.2021
21 0603964*****2 16.10.2020 29.10.2021
22 2604939*****3 16.10.2020 29.10.2021
23 2401968*****8 16.10.2020 29.10.2021
24 1001947*****6 16.10.2020 29.10.2021