Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Oпшта болница ЗРЕЊАНИН

Интервенција: ЦТ преглед главе


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Oпшта болница ЗРЕЊАНИН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1710950*****4 10.09.2019 22.10.2019
2 2401957*****7 13.09.2019 25.10.2019
3 1706955*****7 05.06.2019 01.11.2019
4 3103940*****4 23.09.2019 01.11.2019
5 2212947*****0 23.09.2019 05.11.2019
6 0607984*****4 23.09.2019 05.11.2019
7 1111952*****5 24.09.2019 05.11.2019
8 0208945*****0 27.09.2019 08.11.2019
9 2509952*****3 27.09.2019 15.11.2019
10 1808940*****2 27.09.2019 19.11.2019
11 3004949*****6 27.09.2019 19.11.2019
12 1807948*****5 14.10.2019 29.11.2019
13 0701942*****6 15.10.2019 03.12.2019
14 2103956*****8 15.10.2019 06.12.2019
15 0912970*****6 15.10.2019 06.12.2019
16 1908957*****4 15.10.2019 06.12.2019
17 2112948*****2 17.10.2019 10.12.2019
18 2906952*****9 17.10.2019 13.12.2019
19 0111968*****4 03.09.2019 19.02.2020
20 2909950*****6 04.09.2019 26.02.2020