Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Oпшта болница ЗРЕЊАНИН

Интервенција: ЦТ преглед главе


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Oпшта болница ЗРЕЊАНИН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2509952*****3 27.09.2019 15.11.2019
2 3004949*****6 27.09.2019 19.11.2019
3 1808940*****2 27.09.2019 19.11.2019
4 1807948*****5 14.10.2019 29.11.2019
5 0701942*****6 15.10.2019 03.12.2019
6 2103956*****8 15.10.2019 06.12.2019
7 1908957*****4 15.10.2019 06.12.2019
8 0912970*****6 15.10.2019 06.12.2019
9 2112948*****2 17.10.2019 10.12.2019
10 2906952*****9 17.10.2019 13.12.2019
11 2910946*****5 21.10.2019 13.12.2019
12 1101946*****8 21.10.2019 13.12.2019
13 0812987*****8 29.10.2019 17.12.2019
14 2908965*****5 30.10.2019 24.12.2019
15 2204938*****1 30.10.2019 24.12.2019
16 0301942*****4 05.11.2019 27.12.2019
17 1712980*****1 05.11.2019 31.12.2019
18 0111968*****4 03.09.2019 19.02.2020
19 2909950*****6 04.09.2019 26.02.2020