Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Oпшта болница ЗРЕЊАНИН

Интервенција: ЦТ преглед абдомена и мале карлице


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Oпшта болница ЗРЕЊАНИН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0712949*****8 01.08.2019 18.11.2019
2 2503937*****8 29.08.2019 18.11.2019
3 1311947*****5 02.09.2019 25.11.2019
4 0111936*****9 17.09.2019 02.12.2019
5 1111962*****3 15.10.2019 26.12.2019
6 1004962*****7 05.11.2019 27.12.2019
7 2802951*****7 14.10.2019 09.03.2020
8 0606955*****7 17.10.2019 02.04.2020
9 1009966*****6 05.11.2019 23.04.2020