Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СЕНТА

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СЕНТА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 3008942*****5 01.10.2021 01.11.2021
2 0504947*****3 06.10.2021 08.11.2021
3 1802942*****0 06.10.2021 08.11.2021
4 2603945*****6 05.08.2021 15.11.2021
5 1907942*****3 15.10.2021 15.11.2021
6 2408946*****8 15.10.2021 16.11.2021
7 2109949*****3 06.08.2021 29.11.2021
8 2705947*****1 02.09.2021 30.11.2021
9 2108948*****8 17.09.2021 01.12.2021