Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАНЧЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАНЧЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2603963*****2 22.04.2019 10.10.2019
2 0605962*****1 13.06.2019 13.12.2019
3 0709956*****3 23.07.2019 23.01.2020
4 2710961*****7 01.08.2019 03.02.2020
5 1502958*****2 06.08.2019 06.02.2020
6 2502972*****8 21.08.2019 21.02.2020
7 0108962*****1 29.08.2019 28.02.2020
8 3009966*****7 04.09.2019 04.03.2020
9 3008955*****7 11.09.2019 12.03.2020
10 0411959*****8 16.09.2019 16.03.2020
11 1610960*****5 11.09.2019 18.03.2020