Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАНЧЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАНЧЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2201954*****6 21.07.2017 05.01.2018
2 0310956*****4 25.08.2017 08.01.2018
3 1604961*****2 31.08.2017 08.01.2018
4 0805961*****5 31.08.2017 08.01.2018
5 0609964*****9 27.01.2017 10.01.2018
6 0811953*****2 22.02.2016 11.01.2018
7 2001957*****8 03.07.2017 11.01.2018
8 1011955*****8 30.11.2016 12.01.2018
9 2512957*****8 31.05.2017 12.01.2018
10 1507958*****2 16.12.2016 15.01.2018
11 3009966*****0 14.09.2017 15.01.2018
12 1907967*****5 21.09.2017 15.01.2018
13 1510954*****7 26.09.2017 15.01.2018
14 0210958*****8 02.10.2017 15.01.2018
15 2809956*****7 03.10.2017 15.01.2018
16 2106962*****5 06.10.2017 15.01.2018
17 1105971*****2 12.10.2017 15.01.2018
18 0805952*****4 02.03.2017 22.01.2018
19 3110957*****8 20.04.2017 16.02.2018
20 2511968*****3 30.10.2017 23.02.2018
21 1908953*****0 21.11.2017 23.02.2018
22 0205955*****0 29.11.2017 23.02.2018
23 2706957*****8 11.12.2017 28.02.2018
24 2903960*****4 30.11.2017 02.03.2018
25 0512958*****6 11.12.2017 02.03.2018
26 0910956*****8 15.12.2017 02.03.2018
27 2001957*****3 02.11.2017 09.03.2018
28 1504955*****4 06.12.2017 09.03.2018
29 1006958*****7 25.12.2017 09.03.2018
30 1805958*****3 29.12.2017 16.03.2018
31 2008956*****1 19.07.2017 01.06.2018
32 0908957*****2 06.12.2017 26.07.2018