Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАНЧЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАНЧЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2901957*****9 12.06.2018 30.08.2019
2 2901963*****1 06.03.2019 06.09.2019
3 2302966*****7 15.04.2019 16.09.2019
4 0809958*****8 16.04.2019 30.09.2019
5 2508957*****3 16.04.2019 02.10.2019
6 2603963*****2 22.04.2019 10.10.2019
7 0810968*****9 24.04.2019 22.10.2019
8 0711956*****7 07.05.2019 07.11.2019
9 2701962*****1 08.05.2019 08.11.2019
10 0912959*****0 08.05.2019 08.11.2019
11 2610970*****9 09.05.2019 11.11.2019
12 1006963*****3 20.05.2019 20.11.2019