Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАНЧЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАНЧЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0512958*****6 11.12.2017 26.03.2018
2 2201954*****6 21.07.2017 29.03.2018
3 1604961*****2 31.08.2017 29.03.2018
4 1908953*****0 21.11.2017 29.03.2018
5 2106962*****5 06.10.2017 30.03.2018
6 1105971*****2 12.10.2017 30.03.2018
7 0106965*****7 26.01.2018 06.04.2018
8 0101969*****8 11.01.2018 09.04.2018
9 1305953*****2 08.03.2018 09.04.2018
10 0205955*****0 29.11.2017 13.04.2018
11 1601959*****9 06.02.2018 13.04.2018
12 1610955*****3 12.02.2018 16.04.2018
13 2112953*****3 01.02.2018 20.04.2018
14 1907967*****5 21.09.2017 23.04.2018
15 2412959*****3 20.02.2018 27.04.2018
16 0805961*****5 31.08.2017 30.04.2018
17 2511968*****3 30.10.2017 30.04.2018
18 0701957*****0 09.01.2018 30.04.2018
19 0104970*****9 19.01.2018 30.04.2018
20 1805958*****3 14.02.2018 04.05.2018
21 0809958*****8 08.03.2018 04.05.2018
22 3005958*****7 09.03.2018 04.05.2018
23 2402956*****4 09.03.2018 14.05.2018
24 1909955*****4 14.03.2018 25.05.2018
25 1004963*****0 16.01.2018 28.05.2018
26 0804985*****9 18.01.2018 31.05.2018
27 2008956*****1 19.07.2017 01.06.2018
28 2903960*****4 06.02.2018 01.06.2018
29 0908957*****2 06.12.2017 26.07.2018
30 3009966*****0 14.09.2017 30.07.2018