Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАНЧЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАНЧЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2901957*****9 12.06.2018 12.12.2018
2 1610955*****3 12.02.2018 20.12.2018
3 1203957*****2 21.06.2018 21.12.2018
4 1507956*****2 08.08.2018 08.02.2019
5 2408956*****7 03.09.2018 01.03.2019
6 0507967*****6 02.10.2018 02.04.2019
7 0508963*****7 02.10.2018 02.04.2019
8 2208964*****3 03.10.2018 03.04.2019
9 2101958*****9 09.10.2018 09.04.2019
10 0505968*****8 11.10.2018 11.04.2019
11 0502955*****5 19.10.2018 19.04.2019
12 1001967*****0 30.10.2018 30.04.2019
13 2109966*****5 06.11.2018 06.05.2019
14 0403962*****8 15.11.2018 15.05.2019