Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАНЧЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАНЧЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0507967*****6 02.10.2018 02.04.2019
2 2408956*****7 03.09.2018 30.04.2019
3 2901957*****9 12.06.2018 06.05.2019
4 0401967*****9 07.12.2018 07.06.2019
5 1912957*****4 18.01.2019 18.07.2019
6 1504955*****5 29.01.2019 29.07.2019
7 2611957*****8 31.01.2019 31.07.2019
8 0612955*****7 11.02.2019 12.08.2019
9 1507974*****7 14.02.2019 14.08.2019
10 2611957*****6 18.02.2019 19.08.2019
11 0112958*****4 18.02.2019 19.08.2019
12 1507956*****2 19.02.2019 19.08.2019
13 1307974*****3 25.02.2019 26.08.2019
14 0805961*****5 01.03.2019 02.09.2019
15 2901963*****1 06.03.2019 06.09.2019
16 1206964*****9 12.03.2019 12.09.2019
17 1005958*****7 14.03.2019 13.09.2019