Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАНЧЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАНЧЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2502972*****8 21.08.2019 21.02.2020
2 2005978*****8 02.10.2019 02.04.2020
3 3001956*****5 02.10.2019 02.04.2020
4 1404961*****8 09.10.2019 09.04.2020
5 2401964*****8 14.10.2019 14.04.2020
6 2410958*****0 14.10.2019 14.04.2020
7 1212963*****9 14.10.2019 14.04.2020
8 1609959*****7 18.10.2019 17.04.2020
9 2803959*****5 18.10.2019 17.04.2020
10 1006963*****3 28.10.2019 28.04.2020
11 2808967*****9 29.10.2019 29.04.2020
12 2512961*****2 30.10.2019 30.04.2020
13 2304957*****8 05.11.2019 05.05.2020
14 2108955*****5 06.11.2019 06.05.2020
15 3005958*****7 12.11.2019 12.05.2020