Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАНЧЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАНЧЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 3009966*****0 14.09.2017 27.09.2018
2 2511968*****3 30.10.2017 28.09.2018
3 1805958*****3 14.02.2018 01.10.2018
4 2201954*****6 21.07.2017 17.10.2018
5 1610955*****3 12.02.2018 31.10.2018
6 3005958*****7 09.03.2018 01.11.2018
7 0402958*****3 10.05.2018 09.11.2018
8 1604961*****2 24.05.2018 26.11.2018
9 0804985*****9 05.06.2018 05.12.2018
10 2901957*****9 12.06.2018 12.12.2018
11 2804971*****8 19.06.2018 20.12.2018
12 1203957*****2 21.06.2018 21.12.2018
13 2411953*****9 06.08.2018 31.01.2019
14 2706957*****3 06.08.2018 01.02.2019
15 1507956*****2 08.08.2018 08.02.2019
16 0910954*****7 10.08.2018 11.02.2019
17 0212956*****3 20.08.2018 20.02.2019
18 1112953*****4 20.08.2018 20.02.2019