Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАНЧЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАНЧЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2108966*****7 17.01.2020 17.07.2020
2 2004976*****3 28.01.2020 20.07.2020
3 0408963*****8 28.01.2020 20.07.2020
4 0401964*****1 31.01.2020 24.07.2020
5 2512961*****2 30.10.2019 30.07.2020
6 1210966*****4 04.02.2020 04.08.2020
7 0308962*****4 12.02.2020 12.08.2020
8 0806960*****7 19.02.2020 19.08.2020
9 2411955*****6 20.02.2020 20.08.2020
10 2303957*****6 21.02.2020 21.08.2020
11 0209957*****9 21.02.2020 21.08.2020
12 1702960*****7 26.02.2020 26.08.2020
13 2103961*****4 03.12.2019 03.09.2020
14 1610955*****3 04.03.2020 04.09.2020
15 1006963*****3 05.03.2020 07.09.2020
16 2705980*****2 17.03.2020 17.09.2020
17 0104961*****3 24.12.2019 24.09.2020
18 1909958*****4 29.05.2020 30.11.2020
19 2710955*****3 01.06.2020 01.12.2020
20 0906956*****2 02.06.2020 02.12.2020
21 1310962*****5 03.06.2020 03.12.2020
22 2605962*****6 05.06.2020 07.12.2020
23 1403959*****7 10.06.2020 10.12.2020
24 1910960*****0 15.06.2020 15.12.2020
25 0704960*****5 18.06.2020 18.12.2020
26 0301960*****5 26.06.2020 28.12.2020
27 1008973*****6 26.06.2020 28.12.2020
28 2706960*****6 26.06.2020 28.12.2020
29 0203960*****1 26.06.2020 28.12.2020
30 1705965*****4 01.07.2020 30.12.2020