Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАНЧЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАНЧЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1610955*****3 12.02.2018 01.02.2019
2 2408956*****7 03.09.2018 01.03.2019
3 1203957*****2 21.06.2018 01.04.2019
4 0507967*****6 02.10.2018 02.04.2019
5 0508963*****7 02.10.2018 02.04.2019
6 2208964*****3 03.10.2018 03.04.2019
7 2101958*****9 09.10.2018 09.04.2019
8 2901957*****9 12.06.2018 06.05.2019
9 0403962*****8 15.11.2018 15.05.2019
10 2509979*****0 22.11.2018 27.05.2019
11 0401967*****9 07.12.2018 07.06.2019
12 0809958*****8 27.11.2018 10.06.2019
13 1010973*****3 10.12.2018 10.06.2019
14 1103959*****2 10.12.2018 10.06.2019
15 0711956*****7 11.12.2018 11.06.2019
16 2405966*****1 26.12.2018 26.06.2019
17 1706973*****2 31.12.2018 28.06.2019
18 1309963*****0 03.01.2019 03.07.2019
19 0704960*****5 08.01.2019 08.07.2019
20 1912957*****4 18.01.2019 18.07.2019