Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАНЧЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАНЧЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2005978*****8 02.10.2019 02.04.2020
2 2512961*****2 30.10.2019 30.04.2020
3 2506973*****0 27.11.2019 27.05.2020
4 2108962*****1 02.12.2019 02.06.2020
5 2103961*****4 03.12.2019 03.06.2020
6 1506961*****3 17.12.2019 17.06.2020
7 0104961*****3 24.12.2019 24.06.2020
8 0108962*****1 30.12.2019 30.06.2020
9 1510956*****2 06.01.2020 06.07.2020
10 2004957*****9 10.01.2020 10.07.2020
11 2108966*****7 17.01.2020 17.07.2020
12 0408963*****8 28.01.2020 20.07.2020
13 2412964*****9 28.01.2020 20.07.2020
14 2004976*****3 28.01.2020 20.07.2020
15 0401964*****1 31.01.2020 24.07.2020
16 1210966*****4 04.02.2020 04.08.2020
17 1605955*****1 06.02.2020 06.08.2020
18 1704986*****1 11.02.2020 11.08.2020
19 0308962*****4 12.02.2020 12.08.2020
20 0806960*****7 19.02.2020 19.08.2020
21 2411955*****6 20.02.2020 20.08.2020
22 2303957*****6 21.02.2020 21.08.2020
23 0209957*****9 21.02.2020 21.08.2020