Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАНЧЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАНЧЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 3103946*****7 04.01.2022 04.07.2022
2 2108939*****3 10.01.2022 08.07.2022
3 0103936*****6 21.01.2022 21.07.2022
4 2005943*****0 03.09.2021 02.09.2022
5 0401939*****5 03.03.2022 02.09.2022
6 0501938*****4 07.04.2022 07.10.2022
7 1305946*****3 15.04.2022 14.10.2022
8 1512940*****5 26.10.2021 25.10.2022
9 1505941*****1 23.05.2022 30.11.2022
10 1807940*****5 08.06.2022 08.12.2022
11 1203939*****2 10.12.2021 09.12.2022
12 0709946*****5 30.05.2022 15.12.2022
13 1806937*****1 24.06.2022 23.12.2022