Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАНЧЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАНЧЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1312937*****1 22.06.2017 02.10.2017
2 2208947*****0 27.06.2017 02.10.2017
3 1308943*****2 07.07.2017 05.10.2017
4 2910949*****2 19.07.2017 09.10.2017
5 2003945*****7 13.02.2017 10.10.2017
6 2002947*****0 17.05.2017 11.10.2017
7 2301946*****5 21.08.2017 16.10.2017
8 1003948*****8 21.08.2017 16.10.2017
9 1212949*****6 29.08.2017 16.10.2017
10 1904947*****7 31.08.2017 16.10.2017
11 2604950*****9 29.05.2017 23.10.2017
12 0501950*****4 15.09.2017 23.10.2017
13 2711931*****2 21.09.2017 23.10.2017
14 1910942*****8 26.09.2017 23.10.2017
15 1407941*****9 26.09.2017 23.10.2017
16 1307940*****0 22.05.2017 25.10.2017
17 1908938*****7 06.04.2017 27.10.2017
18 1806946*****3 21.04.2017 06.11.2017
19 2909943*****0 15.03.2017 08.11.2017
20 1903939*****9 24.03.2017 15.11.2017
21 1205935*****8 13.02.2017 30.11.2017
22 2206943*****1 18.04.2017 01.03.2018