Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАНЧЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАНЧЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1906939*****5 30.11.2018 30.05.2019
2 0603943*****6 17.01.2019 17.07.2019
3 2607943*****2 05.02.2019 05.08.2019
4 0402944*****3 19.03.2019 19.09.2019
5 1405943*****6 19.03.2019 19.09.2019
6 1203939*****4 04.04.2019 04.10.2019
7 0701941*****5 08.04.2019 08.10.2019
8 1806942*****4 10.04.2019 10.10.2019
9 1206943*****0 17.04.2019 14.10.2019
10 2206943*****1 23.04.2019 22.10.2019
11 1203931*****4 17.05.2019 18.11.2019