Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАНЧЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАНЧЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0204940*****3 20.10.2017 01.03.2019
2 1702934*****3 24.10.2018 24.04.2019
3 1003945*****8 07.11.2018 06.05.2019
4 1408941*****5 09.11.2018 09.05.2019
5 1906939*****5 30.11.2018 30.05.2019
6 2104947*****5 24.12.2018 24.06.2019
7 1004936*****8 27.12.2018 27.06.2019
8 1201944*****2 11.01.2019 11.07.2019
9 0603943*****6 17.01.2019 17.07.2019