Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАНЧЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАНЧЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0609941*****6 09.10.2019 09.04.2020
2 3103941*****4 10.10.2019 10.04.2020
3 2803929*****3 21.10.2019 21.04.2020
4 2709938*****3 24.10.2019 24.04.2020
5 0801941*****5 04.11.2019 04.05.2020
6 0206939*****2 04.11.2019 04.05.2020
7 0307943*****8 12.11.2019 12.05.2020
8 1212943*****4 15.11.2019 14.05.2020