Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАНЧЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАНЧЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0111940*****8 12.02.2018 24.08.2018
2 0204940*****3 20.10.2017 03.09.2018
3 1508941*****4 27.03.2018 03.09.2018
4 2609944*****2 30.03.2018 07.09.2018
5 2611945*****0 25.05.2018 26.11.2018
6 1010948*****1 28.06.2018 28.12.2018
7 1208942*****6 08.08.2018 08.02.2019
8 1611940*****8 27.07.2018 11.02.2019