Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАНЧЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАНЧЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1206943*****9 10.01.2020 10.11.2020
2 2501948*****7 01.06.2020 01.12.2020
3 2612945*****8 08.07.2020 07.12.2020
4 0503942*****3 09.03.2020 09.12.2020
5 0110944*****4 30.07.2020 29.01.2021
6 1206943*****0 07.08.2020 08.02.2021
7 0801941*****0 07.08.2020 08.02.2021
8 0910938*****6 20.08.2020 19.02.2021
9 0210931*****4 21.08.2020 22.02.2021
10 1810945*****7 24.09.2020 24.03.2021