Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАНЧЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАНЧЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1206943*****9 10.01.2020 10.07.2020
2 1212943*****4 15.11.2019 14.08.2020
3 2305940*****1 03.12.2019 03.09.2020
4 0503942*****3 09.03.2020 09.09.2020
5 2602940*****1 10.03.2020 10.09.2020
6 2109936*****9 01.06.2020 01.12.2020
7 2501948*****7 01.06.2020 01.12.2020