Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАНЧЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАНЧЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0610941*****3 28.05.2021 29.11.2021
2 2308943*****9 24.06.2021 24.12.2021
3 1503944*****0 08.07.2021 04.01.2022
4 2501944*****9 14.07.2021 11.01.2022
5 2210938*****1 19.08.2021 18.02.2022
6 2711942*****0 24.08.2021 24.02.2022
7 2406945*****4 02.09.2021 02.03.2022
8 2005943*****0 03.09.2021 03.03.2022
9 0403944*****9 10.09.2021 10.03.2022
10 2912940*****9 23.09.2021 23.03.2022
11 1811937*****7 24.09.2021 24.03.2022