Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАНЧЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАНЧЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 3110937*****0 09.11.2017 29.03.2018
2 0304939*****2 10.01.2018 30.03.2018
3 0301947*****2 14.02.2018 05.04.2018
4 0111940*****8 12.02.2018 06.04.2018
5 0502938*****9 14.02.2018 09.04.2018
6 2611945*****0 28.02.2018 09.04.2018
7 0910937*****4 11.01.2018 20.04.2018
8 2208947*****0 27.06.2017 27.04.2018
9 2206943*****1 18.04.2017 24.05.2018
10 1205935*****8 13.02.2017 25.05.2018
11 0204940*****3 20.10.2017 25.05.2018
12 2401940*****6 11.01.2018 25.05.2018
13 3012936*****3 11.01.2018 29.06.2018
14 2812944*****9 22.03.2018 23.07.2018