Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАНЧЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАНЧЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2003945*****7 13.02.2017 02.01.2018
2 2208947*****0 27.06.2017 08.01.2018
3 1308943*****2 07.07.2017 12.01.2018
4 1908938*****7 06.04.2017 19.01.2018
5 1205935*****8 13.02.2017 22.02.2018
6 1508941*****4 30.11.2017 02.03.2018
7 0206939*****2 13.12.2017 02.03.2018
8 1101943*****1 22.12.2017 09.03.2018
9 0210941*****6 28.12.2017 16.03.2018
10 1705951*****7 28.12.2017 16.03.2018
11 1307943*****1 08.01.2018 23.03.2018
12 3110937*****0 09.11.2017 29.03.2018
13 2206943*****1 18.04.2017 24.05.2018
14 0204940*****3 20.10.2017 25.05.2018
15 1607942*****5 07.12.2017 26.07.2018