Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАНЧЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАНЧЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2611951*****6 16.07.2019 13.03.2020
2 2602948*****7 12.11.2019 12.05.2020
3 1209948*****8 13.11.2019 13.05.2020
4 1305946*****3 15.11.2019 13.05.2020
5 2808954*****4 26.11.2019 26.05.2020
6 0911950*****8 28.11.2019 28.05.2020
7 0802952*****2 28.11.2019 28.05.2020
8 2304952*****4 16.12.2019 16.06.2020
9 1610952*****6 17.12.2019 17.06.2020
10 0201951*****7 19.12.2019 19.06.2020
11 2411950*****9 08.01.2020 08.07.2020
12 1912953*****5 28.01.2020 10.07.2020
13 1711954*****6 05.02.2020 05.08.2020
14 0408953*****6 06.02.2020 06.08.2020
15 0107954*****8 12.02.2020 12.08.2020
16 2710954*****2 13.02.2020 13.08.2020
17 2601950*****6 13.02.2020 13.08.2020
18 1401952*****6 19.02.2020 19.08.2020