Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАНЧЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАНЧЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2304952*****4 16.12.2019 16.06.2020
2 2411950*****9 08.01.2020 08.07.2020
3 1912953*****5 28.01.2020 10.07.2020
4 2611951*****6 16.07.2019 15.07.2020
5 1711954*****6 05.02.2020 05.08.2020
6 2602948*****7 12.11.2019 12.08.2020
7 0107954*****8 12.02.2020 12.08.2020
8 1209948*****8 13.11.2019 13.08.2020
9 1305946*****3 15.11.2019 13.08.2020
10 2710954*****2 13.02.2020 13.08.2020
11 2601950*****6 13.02.2020 13.08.2020
12 1401952*****6 19.02.2020 19.08.2020
13 3009952*****0 24.02.2020 24.08.2020
14 0107952*****0 24.02.2020 24.08.2020
15 2808954*****4 26.11.2019 26.08.2020
16 2012948*****0 26.02.2020 26.08.2020
17 1011949*****5 26.02.2020 26.08.2020
18 0911950*****8 28.11.2019 28.08.2020
19 0105951*****7 03.03.2020 03.09.2020
20 2502951*****0 03.03.2020 03.09.2020
21 0407949*****8 09.03.2020 09.09.2020
22 1112953*****4 10.03.2020 10.09.2020
23 1101951*****0 13.03.2020 14.09.2020