Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАНЧЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАНЧЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1711954*****6 05.02.2020 05.11.2020
2 1912953*****5 28.01.2020 10.11.2020
3 1401952*****6 19.02.2020 19.11.2020
4 3009952*****0 24.02.2020 24.11.2020
5 0107952*****0 24.02.2020 24.11.2020
6 2012948*****0 26.02.2020 26.11.2020
7 1011949*****5 26.02.2020 26.11.2020
8 0105951*****7 03.03.2020 03.12.2020
9 2502951*****0 03.03.2020 03.12.2020
10 3003952*****1 03.06.2020 03.12.2020
11 2411950*****9 08.01.2020 08.12.2020
12 0407949*****8 09.03.2020 09.12.2020
13 1303955*****7 11.06.2020 11.12.2020
14 1101951*****0 13.03.2020 14.12.2020
15 0503950*****4 16.06.2020 16.12.2020
16 2605946*****8 16.06.2020 16.12.2020
17 2901948*****8 18.06.2020 18.12.2020
18 0811954*****8 25.06.2020 25.12.2020
19 0409951*****4 29.06.2020 29.12.2020
20 0310951*****8 09.07.2020 30.12.2020
21 2806948*****9 09.07.2020 30.12.2020
22 0206952*****9 09.07.2020 30.12.2020
23 0110950*****7 23.07.2020 22.01.2021
24 1606951*****5 27.07.2020 27.01.2021
25 2505953*****3 11.08.2020 11.02.2021
26 3110946*****0 12.08.2020 12.02.2021
27 3103946*****7 20.08.2020 19.02.2021
28 0902953*****5 24.08.2020 24.02.2021