Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАНЧЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАНЧЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0109948*****3 04.06.2019 04.12.2019
2 0806946*****4 25.06.2019 25.12.2019
3 2611951*****6 16.07.2019 16.01.2020
4 1602953*****1 04.04.2019 30.01.2020
5 1002953*****0 12.04.2019 30.01.2020
6 1408946*****0 31.07.2019 31.01.2020
7 1102953*****6 01.08.2019 03.02.2020
8 2710952*****0 01.08.2019 03.02.2020
9 2606945*****5 07.08.2019 07.02.2020
10 2707954*****2 16.08.2019 14.02.2020
11 1305947*****5 26.08.2019 26.02.2020
12 1908950*****8 27.08.2019 27.02.2020
13 0607949*****7 27.08.2019 27.02.2020
14 2606946*****0 29.08.2019 28.02.2020
15 1101951*****0 02.09.2019 02.03.2020
16 1010948*****1 02.09.2019 02.03.2020
17 2210950*****5 05.09.2019 05.03.2020
18 0503949*****8 06.09.2019 06.03.2020
19 1810948*****9 25.09.2019 25.03.2020
20 3009949*****8 03.10.2019 03.04.2020
21 3110952*****4 14.10.2019 14.04.2020