Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАНЧЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАНЧЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1307952*****0 15.06.2017 02.10.2017
2 0609950*****5 10.07.2017 05.10.2017
3 2502948*****7 18.07.2017 09.10.2017
4 2907949*****3 19.07.2017 09.10.2017
5 1005947*****7 02.08.2017 13.10.2017
6 1409951*****3 09.08.2017 13.10.2017
7 0407951*****3 09.08.2017 13.10.2017
8 1002952*****9 14.08.2017 13.10.2017
9 1607952*****2 23.05.2017 16.10.2017
10 2503948*****9 19.09.2017 16.10.2017
11 2511946*****8 19.09.2017 16.10.2017
12 0706952*****0 11.09.2017 18.10.2017
13 1204944*****3 13.09.2017 18.10.2017
14 1609951*****3 26.09.2017 23.10.2017
15 0410951*****1 23.05.2017 24.10.2017
16 0305951*****4 13.03.2017 08.11.2017
17 1910948*****1 20.03.2017 15.11.2017