Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАНЧЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАНЧЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1409951*****3 09.08.2017 05.01.2018
2 1002952*****9 14.08.2017 05.01.2018
3 1607952*****2 23.05.2017 08.01.2018
4 2511946*****8 19.09.2017 08.01.2018
5 1307952*****0 15.06.2017 10.01.2018
6 0609950*****5 10.07.2017 12.01.2018
7 0410951*****1 23.05.2017 16.01.2018
8 0305951*****4 13.03.2017 31.01.2018
9 2505949*****4 09.11.2017 16.02.2018
10 2904948*****0 15.11.2017 16.02.2018
11 0910950*****0 23.11.2017 23.02.2018
12 2901948*****0 30.11.2017 02.03.2018
13 0104952*****3 31.10.2017 09.03.2018
14 2003947*****6 05.12.2017 09.03.2018
15 0101950*****1 06.12.2017 09.03.2018
16 2103943*****9 19.12.2017 09.03.2018
17 0904951*****7 26.12.2017 09.03.2018