Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАНЧЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАНЧЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2503945*****6 04.09.2018 13.05.2019
2 1003949*****2 14.01.2019 12.07.2019
3 0706947*****6 04.02.2019 05.08.2019
4 1705951*****2 18.02.2019 19.08.2019
5 0409951*****4 25.02.2019 26.08.2019
6 1608952*****3 04.03.2019 04.09.2019
7 3110952*****4 07.03.2019 06.09.2019
8 2612953*****2 08.03.2019 09.09.2019
9 1108947*****2 14.03.2019 13.09.2019
10 2601950*****6 15.03.2019 16.09.2019
11 1501949*****7 21.03.2019 23.09.2019
12 2210950*****5 21.03.2019 23.09.2019
13 0101947*****4 25.03.2019 25.09.2019