Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАНЧЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАНЧЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0904951*****7 26.12.2017 30.01.2019
2 0701953*****4 31.07.2018 31.01.2019
3 2007953*****1 01.06.2018 04.02.2019
4 0903951*****6 21.05.2018 05.02.2019
5 3008950*****7 17.08.2018 18.02.2019
6 0709949*****8 20.08.2018 20.02.2019
7 2404947*****0 24.08.2018 25.02.2019
8 1905950*****5 23.07.2018 28.02.2019
9 0902952*****1 31.08.2018 28.02.2019
10 2503945*****6 04.09.2018 04.03.2019
11 1911949*****6 05.09.2018 05.03.2019
12 0101948*****9 08.06.2018 25.03.2019
13 1001949*****9 03.10.2018 03.04.2019
14 2508950*****6 17.10.2018 17.04.2019
15 2709947*****8 06.11.2018 06.05.2019
16 2901951*****0 15.11.2018 15.05.2019
17 2912948*****2 20.11.2018 20.05.2019
18 1908950*****8 23.11.2018 27.05.2019
19 2111953*****5 29.11.2018 29.05.2019
20 0806946*****4 27.11.2018 03.06.2019
21 1904951*****8 13.12.2018 13.06.2019
22 2302950*****0 26.12.2018 26.06.2019
23 1003949*****2 14.01.2019 12.07.2019
24 2410946*****1 18.01.2019 18.07.2019