Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАНЧЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАНЧЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1705951*****2 18.02.2019 19.08.2019
2 0702952*****3 03.04.2019 03.10.2019
3 1602953*****1 04.04.2019 04.10.2019
4 0503946*****4 04.04.2019 04.10.2019
5 1002953*****0 12.04.2019 11.10.2019
6 1009948*****6 12.04.2019 11.10.2019
7 1604952*****2 16.04.2019 17.10.2019
8 0410953*****7 19.04.2019 21.10.2019
9 2102952*****0 22.04.2019 29.10.2019
10 0808952*****5 30.04.2019 05.11.2019
11 0108952*****9 15.05.2019 15.11.2019
12 0305954*****7 16.05.2019 18.11.2019
13 1810948*****9 23.05.2019 22.11.2019
14 0704946*****8 24.05.2019 25.11.2019