Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАНЧЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАНЧЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1602953*****1 04.04.2019 04.10.2019
2 1002953*****0 12.04.2019 11.10.2019
3 1604952*****2 16.04.2019 17.10.2019
4 0410953*****7 19.04.2019 21.10.2019
5 0108952*****9 15.05.2019 15.11.2019
6 0305954*****7 16.05.2019 18.11.2019
7 1810948*****9 23.05.2019 22.11.2019
8 0704946*****8 24.05.2019 25.11.2019
9 1705949*****3 28.05.2019 28.11.2019
10 2802950*****0 30.05.2019 29.11.2019
11 0910947*****8 03.06.2019 02.12.2019
12 0701953*****6 04.06.2019 04.12.2019
13 0109948*****3 04.06.2019 04.12.2019