Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАНЧЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАНЧЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1602953*****1 04.04.2019 04.10.2019
2 1002953*****0 12.04.2019 11.10.2019
3 0701953*****6 04.06.2019 04.12.2019
4 0109948*****3 04.06.2019 04.12.2019
5 3112944*****2 01.07.2019 20.12.2019
6 0806946*****4 25.06.2019 25.12.2019
7 1810946*****5 10.07.2019 10.01.2020
8 0606953*****5 15.07.2019 15.01.2020
9 2611951*****6 16.07.2019 16.01.2020
10 0709948*****5 17.07.2019 17.01.2020
11 1809946*****1 19.07.2019 20.01.2020
12 2411950*****1 23.07.2019 23.01.2020
13 1408946*****0 31.07.2019 31.01.2020
14 1102953*****6 01.08.2019 03.02.2020
15 2710952*****0 01.08.2019 03.02.2020
16 2606945*****5 07.08.2019 07.02.2020
17 2707954*****2 16.08.2019 14.02.2020