Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАНЧЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАНЧЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1602953*****1 04.04.2019 04.10.2019
2 1002953*****0 12.04.2019 11.10.2019
3 0704946*****8 24.05.2019 25.11.2019
4 0910947*****8 03.06.2019 02.12.2019
5 0109948*****3 04.06.2019 04.12.2019
6 0701953*****6 04.06.2019 04.12.2019
7 3112944*****2 01.07.2019 20.12.2019
8 0806946*****4 25.06.2019 25.12.2019
9 2208947*****0 03.07.2019 03.01.2020
10 1810946*****5 10.07.2019 10.01.2020
11 0606953*****5 15.07.2019 15.01.2020
12 2611951*****6 16.07.2019 16.01.2020
13 0709948*****5 17.07.2019 17.01.2020
14 1809946*****1 19.07.2019 20.01.2020