Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАНЧЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАНЧЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0903951*****6 21.05.2018 21.11.2018
2 2007953*****1 01.06.2018 03.12.2018
3 0101948*****9 08.06.2018 10.12.2018
4 3112951*****8 26.06.2018 26.12.2018
5 1905950*****5 23.07.2018 22.01.2019
6 0904951*****7 26.12.2017 30.01.2019
7 2904952*****9 22.01.2018 30.01.2019
8 0701953*****4 31.07.2018 31.01.2019
9 2710952*****0 27.07.2018 04.02.2019
10 0107952*****0 16.08.2018 15.02.2019
11 3008950*****7 17.08.2018 18.02.2019
12 0709949*****8 20.08.2018 20.02.2019
13 2404947*****0 24.08.2018 25.02.2019
14 3110949*****1 30.08.2018 28.02.2019
15 0902952*****1 31.08.2018 28.02.2019
16 2503945*****6 04.09.2018 04.03.2019
17 1911949*****6 05.09.2018 05.03.2019
18 1001949*****9 03.10.2018 03.04.2019
19 2508950*****6 17.10.2018 17.04.2019
20 1210949*****5 05.11.2018 06.05.2019
21 2709947*****8 06.11.2018 06.05.2019
22 1903950*****7 13.11.2018 13.05.2019
23 2901951*****0 15.11.2018 15.05.2019