Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАНЧЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАНЧЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0305951*****4 13.03.2017 26.03.2018
2 1607952*****2 23.05.2017 26.03.2018
3 2904948*****0 15.11.2017 29.03.2018
4 2103943*****9 19.12.2017 30.03.2018
5 0904951*****7 26.12.2017 30.03.2018
6 2904952*****9 22.01.2018 30.03.2018
7 1906948*****2 29.01.2018 06.04.2018
8 0910950*****0 23.11.2017 13.04.2018
9 1202953*****8 06.02.2018 16.04.2018
10 0609950*****5 10.07.2017 20.04.2018
11 1409951*****3 09.08.2017 20.04.2018
12 2807946*****8 06.02.2018 23.04.2018
13 0505949*****2 08.02.2018 04.05.2018
14 2511946*****8 19.09.2017 24.05.2018
15 0104952*****3 31.10.2017 28.05.2018
16 2901948*****0 30.11.2017 29.05.2018
17 1002952*****9 14.08.2017 31.05.2018
18 0903951*****6 12.01.2018 01.06.2018
19 1905949*****4 12.01.2018 01.06.2018
20 1307952*****0 15.06.2017 30.07.2018
21 2505949*****4 09.11.2017 31.08.2018