Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАНЧЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАНЧЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2611951*****6 16.07.2019 16.01.2020
2 1102953*****6 01.08.2019 03.02.2020
3 2707954*****2 16.08.2019 14.02.2020
4 1010948*****1 02.09.2019 02.03.2020
5 1101951*****0 02.09.2019 02.03.2020
6 2210950*****5 05.09.2019 05.03.2020
7 0503949*****8 06.09.2019 06.03.2020
8 1810948*****9 25.09.2019 25.03.2020
9 3009949*****8 03.10.2019 03.04.2020
10 3110952*****4 14.10.2019 14.04.2020
11 2309950*****0 22.10.2019 22.04.2020
12 2301948*****7 30.10.2019 30.04.2020
13 0211952*****0 31.10.2019 30.04.2020
14 1904951*****8 31.10.2019 30.04.2020
15 1711954*****6 01.11.2019 04.05.2020
16 0510951*****2 04.11.2019 04.05.2020
17 0810954*****5 08.11.2019 08.05.2020
18 2602948*****7 12.11.2019 12.05.2020
19 1209948*****8 13.11.2019 13.05.2020
20 1305946*****3 15.11.2019 13.05.2020
21 2808954*****4 26.11.2019 26.05.2020
22 0802952*****2 28.11.2019 28.05.2020
23 0911950*****8 28.11.2019 28.05.2020