Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАНЧЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАНЧЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0904951*****7 26.12.2017 24.08.2018
2 2505949*****4 09.11.2017 31.08.2018
3 2904952*****9 22.01.2018 28.09.2018
4 1810948*****3 23.03.2018 05.10.2018
5 0903951*****6 21.05.2018 21.11.2018
6 1608950*****1 23.05.2018 23.11.2018
7 1307952*****0 29.05.2018 03.12.2018
8 2007953*****1 01.06.2018 03.12.2018
9 0101948*****9 08.06.2018 10.12.2018
10 0203949*****7 08.06.2018 11.12.2018
11 0902952*****1 26.06.2018 26.12.2018
12 3112951*****8 26.06.2018 26.12.2018
13 0101947*****4 06.07.2018 07.01.2019
14 1404950*****2 12.07.2018 11.01.2019
15 1905950*****5 23.07.2018 22.01.2019
16 0107950*****9 26.07.2018 28.01.2019
17 0701953*****4 31.07.2018 31.01.2019
18 2710952*****0 27.07.2018 04.02.2019
19 1804952*****4 08.08.2018 08.02.2019
20 0402944*****3 09.08.2018 11.02.2019
21 2911949*****7 10.08.2018 11.02.2019
22 2408950*****9 15.08.2018 15.02.2019
23 0107952*****0 16.08.2018 15.02.2019
24 3008950*****7 17.08.2018 18.02.2019
25 0709949*****8 20.08.2018 20.02.2019