Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАНЧЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАНЧЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2411950*****9 08.01.2020 08.07.2020
2 1912953*****5 28.01.2020 10.07.2020
3 1711954*****6 05.02.2020 05.08.2020
4 2710954*****2 13.02.2020 13.08.2020
5 1401952*****6 19.02.2020 19.08.2020
6 2304952*****4 16.12.2019 20.08.2020
7 3009952*****0 24.02.2020 24.08.2020
8 0107952*****0 24.02.2020 24.08.2020
9 2012948*****0 26.02.2020 26.08.2020
10 1011949*****5 26.02.2020 26.08.2020
11 0911950*****8 28.11.2019 28.08.2020
12 0105951*****7 03.03.2020 03.09.2020
13 2502951*****0 03.03.2020 03.09.2020
14 0407949*****8 09.03.2020 09.09.2020
15 1101951*****0 13.03.2020 14.09.2020
16 3003952*****1 03.06.2020 03.12.2020
17 1303955*****7 11.06.2020 11.12.2020
18 2605946*****8 16.06.2020 16.12.2020
19 0503950*****4 16.06.2020 16.12.2020
20 2901948*****8 18.06.2020 18.12.2020
21 0811954*****8 25.06.2020 25.12.2020
22 0409951*****4 29.06.2020 29.12.2020