Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАНЧЕВО

Интервенција: Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива


Врста помагала: Ригидно сочиво

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАНЧЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2108938*****2 07.07.2017 07.02.2019
2 2008946*****0 17.07.2018 23.12.2019
3 2810938*****0 13.09.2018 10.06.2020
4 2108942*****0 17.09.2018 15.06.2020
5 2102948*****8 18.09.2018 17.06.2020
6 1903941*****0 18.09.2018 18.06.2020
7 0211936*****8 19.09.2018 18.06.2020
8 1212939*****4 04.10.2018 03.07.2020
9 1403933*****2 05.10.2018 08.07.2020
10 2404941*****7 05.10.2018 08.07.2020
11 1209936*****1 05.10.2018 08.07.2020
12 2611947*****6 05.10.2018 10.07.2020
13 3101934*****7 10.10.2018 14.07.2020
14 2906926*****9 18.10.2018 20.07.2020
15 1611933*****4 25.10.2018 29.07.2020
16 2109935*****2 06.11.2018 14.08.2020
17 2304941*****8 20.11.2018 27.08.2020
18 1903953*****5 20.11.2018 28.08.2020
19 0103931*****0 20.11.2018 31.08.2020
20 2801950*****1 06.12.2018 10.09.2020
21 1508957*****6 06.12.2018 11.09.2020
22 2701944*****8 06.12.2018 14.09.2020
23 0801939*****3 07.12.2018 18.09.2020
24 1404954*****1 11.12.2018 29.09.2020
25 1806939*****6 16.01.2019 28.10.2020