Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАНЧЕВО

Интервенција: Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива


Врста помагала: Ригидно сочиво

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАНЧЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1609937*****9 31.10.2014 16.01.2019
2 1001937*****0 12.06.2015 28.10.2019
3 1509936*****5 12.02.2016 20.07.2020
4 0905931*****7 06.12.2016 04.05.2021
5 1210948*****0 28.01.2017 06.07.2021
6 2608942*****1 07.03.2017 23.08.2021
7 1410941*****1 07.03.2017 23.08.2021
8 2703945*****1 28.03.2017 09.09.2021
9 1104944*****6 28.03.2017 09.09.2021
10 1702939*****9 28.03.2017 14.09.2021
11 0602956*****9 04.05.2017 06.10.2021
12 0612926*****9 12.05.2017 19.10.2021
13 0211947*****6 25.09.2017 28.01.2022