Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАНЧЕВО

Интервенција: Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива


Врста помагала: Ригидно сочиво

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАНЧЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2108938*****2 07.07.2017 04.04.2019
2 1808931*****7 08.05.2018 03.12.2019
3 2008946*****0 17.07.2018 17.02.2020
4 2810938*****0 13.09.2018 05.08.2020
5 2108942*****0 17.09.2018 10.08.2020
6 2102948*****8 18.09.2018 12.08.2020
7 0211936*****8 19.09.2018 13.08.2020
8 1209936*****1 05.10.2018 02.09.2020
9 2404941*****7 05.10.2018 02.09.2020
10 1403933*****2 05.10.2018 02.09.2020
11 3101934*****7 10.10.2018 08.09.2020
12 2906926*****9 18.10.2018 14.09.2020
13 2109935*****2 06.11.2018 09.10.2020
14 2304941*****8 20.11.2018 22.10.2020
15 1903953*****5 20.11.2018 23.10.2020
16 0103931*****0 20.11.2018 26.10.2020
17 2701944*****8 06.12.2018 09.11.2020
18 1806939*****6 16.01.2019 23.12.2020
19 2710941*****5 31.01.2019 06.01.2021
20 2202938*****4 07.02.2019 11.01.2021
21 0103945*****8 18.02.2019 14.01.2021