Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАНЧЕВО

Интервенција: Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива


Врста помагала: Ригидно сочиво

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАНЧЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1808931*****7 08.05.2018 28.01.2020
2 2108942*****0 17.09.2018 05.10.2020
3 0211936*****8 19.09.2018 08.10.2020
4 1209936*****1 05.10.2018 28.10.2020
5 3101934*****7 10.10.2018 03.11.2020
6 2906926*****9 18.10.2018 09.11.2020
7 2109935*****2 06.11.2018 04.12.2020
8 1903953*****5 20.11.2018 18.12.2020
9 0103931*****0 20.11.2018 21.12.2020
10 2701944*****8 06.12.2018 04.01.2021
11 1806939*****6 16.01.2019 17.02.2021
12 2710941*****5 31.01.2019 03.03.2021
13 2202938*****4 07.02.2019 08.03.2021
14 0103945*****8 18.02.2019 11.03.2021