Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАНЧЕВО

Интервенција: Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива


Врста помагала: Ригидно сочиво

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАНЧЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1509936*****5 12.02.2016 27.11.2018
2 2108938*****2 07.07.2017 21.01.2019
3 2008946*****0 17.07.2018 27.07.2020
4 0209957*****1 13.08.2018 25.08.2020
5 2810938*****0 13.09.2018 13.01.2021
6 0412955*****3 13.09.2018 14.01.2021
7 2108942*****0 17.09.2018 18.01.2021
8 1608943*****7 18.09.2018 20.01.2021
9 2102948*****8 18.09.2018 20.01.2021
10 1903941*****0 18.09.2018 21.01.2021
11 0211936*****8 19.09.2018 21.01.2021
12 1212939*****4 04.10.2018 05.02.2021
13 1209936*****1 05.10.2018 10.02.2021
14 1403933*****2 05.10.2018 10.02.2021
15 2404941*****7 05.10.2018 10.02.2021
16 2611947*****6 05.10.2018 12.02.2021
17 2201931*****1 10.10.2018 15.02.2021
18 3101934*****7 10.10.2018 16.02.2021
19 2906926*****9 18.10.2018 22.02.2021
20 1611933*****4 25.10.2018 03.03.2021
21 2105953*****3 25.10.2018 03.03.2021
22 2802932*****3 30.10.2018 08.03.2021
23 2501943*****2 30.10.2018 15.03.2021
24 2109935*****2 06.11.2018 19.03.2021