Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СОМБОР

Интервенција: Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива


Врста помагала: Ригидно сочиво

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СОМБОР


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2012950*****4 03.03.2020 03.03.2021
2 0106955*****4 03.07.2020 03.03.2021
3 0101945*****9 08.09.2020 08.03.2021
4 1103965*****0 09.10.2020 09.03.2021
5 1408937*****8 11.09.2020 11.03.2021
6 1606937*****8 12.09.2019 12.03.2021
7 3006945*****8 13.12.2019 14.03.2021
8 1210931*****3 14.01.2020 14.03.2021
9 2208939*****0 16.04.2019 15.03.2021
10 1401957*****0 12.09.2019 15.03.2021
11 1506941*****3 15.06.2020 15.03.2021
12 2505961*****7 18.11.2019 21.03.2021
13 0208946*****7 19.11.2019 21.03.2021
14 1803950*****2 21.09.2020 21.03.2021
15 1805947*****6 21.02.2020 22.03.2021
16 2104953*****5 25.10.2019 23.03.2021
17 1405941*****2 24.12.2020 24.03.2021
18 0704941*****7 25.10.2019 25.03.2021
19 2404935*****7 03.12.2018 26.03.2021
20 0502951*****6 25.02.2020 27.03.2021
21 2906952*****7 15.11.2019 28.03.2021
22 2912953*****0 30.01.2020 28.03.2021
23 1101961*****4 28.09.2020 28.03.2021
24 1102940*****1 28.10.2020 28.03.2021
25 2109945*****6 30.09.2020 30.03.2021
26 1401956*****9 05.10.2020 05.04.2021
27 2305942*****2 14.10.2020 14.04.2021
28 3012943*****8 14.10.2020 14.04.2021
29 0208939*****2 16.10.2020 16.04.2021
30 2011958*****8 05.02.2021 05.08.2021
31 1204945*****5 10.02.2021 10.08.2021