Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СОМБОР

Интервенција: ЦТ преглед главе


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СОМБОР


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0309959*****3 17.02.2021 01.03.2021
2 0809973*****4 22.02.2021 01.03.2021
3 0608956*****7 23.02.2021 01.03.2021
4 3105951*****1 24.02.2021 01.03.2021
5 1208947*****8 26.02.2021 01.03.2021
6 1407946*****7 22.02.2021 02.03.2021
7 2102961*****1 25.02.2021 02.03.2021
8 0611950*****6 01.03.2021 02.03.2021
9 0101937*****7 01.03.2021 02.03.2021
10 2101005*****5 19.02.2021 03.03.2021
11 2602957*****2 23.02.2021 03.03.2021
12 1408955*****4 25.02.2021 03.03.2021
13 2202953*****3 25.02.2021 04.03.2021
14 1211978*****3 25.02.2021 04.03.2021
15 0905948*****1 19.02.2021 05.03.2021
16 1107966*****1 25.02.2021 05.03.2021
17 2605951*****6 26.02.2021 05.03.2021
18 0809938*****2 01.03.2021 05.03.2021
19 2203942*****3 01.03.2021 05.03.2021
20 2602961*****5 17.02.2021 08.03.2021
21 1809960*****0 19.02.2021 08.03.2021
22 1007939*****1 26.02.2021 08.03.2021
23 1507957*****8 01.03.2021 08.03.2021
24 1612962*****6 01.03.2021 08.03.2021
25 1510947*****9 01.03.2021 09.03.2021
26 2004943*****9 01.03.2021 09.03.2021
27 1803949*****1 19.02.2021 10.03.2021
28 3010959*****0 25.02.2021 15.03.2021
29 2806991*****0 09.02.2021 17.03.2021
30 1806943*****8 11.02.2021 11.04.2021
31 1708957*****5 11.02.2021 11.04.2021