РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
Подрачун: 840-26650-09
  12.03.2020.  
1. Стање средстава на подрачуну у Дирекцији Републичког фонда за здравствено осигурање 3,323,361,648.81 дин.
2. Ангажовано од прилива    
А УКУПНО: 3,323,361,648.81 дин.
 
1 Лекови - Директна плаћања према добављачима у име и за рачун ЗУ 307,239,708.74 дин.
2 Реагенси - плаћање добављачима у име и за рачун ЗУ 220,487,606.27 дин.
4 Санитетски и медицински материјал - за први део јануара 264,557,925.75 дин.
5 ЖТП Београд - дуг за месец јануар  4,994,839.63 дин.
6 Институт за јавно здравље Србије - Батут - вакцине 13,359,324.00 дин.
7 Услуге операције сенилне и пресенилне катаракте 10,152,543.45 дин.
8 Јубиларне награде у ЗУ 55,823,594.54 дин.
9 Отпремнине у ЗУ 10,809,172.85 дин.
10 Финансирање инвалида у ЗУ 75,296.00 дин.
11 Накнада трошкова погребних услуга у ЗУ 458,150.00 дин.
11 Уговори о асигнацији 24,947,465.52 дин.
12 Плате у ЗУ 33,128.68 дин.
13 Превоз у ЗУ 11,625,239.01 дин.
  УКУПНО (I) 924,563,994.44 дин.
II Друге обавезе Републичког фонда према расположивим средствима на дан 12.03.2020. год.
1 Пренос средстава за исплату 35% за накнаду зараде због болести или компликација у вези са одржавањем трудноће 14,805,712.21 дин
2 Недостајућа средства по захтеву филијала 40,026,913.36 дин
3 Материјални трошкови 2,015,263.19 дин
4 Лечење у иностранству 86,609.12 дин
5 Превоз у ЗУ 799,256.19 дин
  УКУПНО (II) 57,733,754.07 дин
Б УКУПНО (I + II): 982,297,748.51 дин
  ОСТАЈЕ (А - Б): 2,341,063,900.30 дин.
ФИЛИЈАЛА ПАРТНЕР 032 УСЛУГЕ ЗУ ВАН МРЕЖЕ - СЕКУНДАРНА ЗЗ 03С СТОМАТОЛОШКА ЗЗ У УСТАНОВАМА ВАН ПЛАНА МРЕЖЕ 041 ЛЕКОВИ У ПЗ ЗА ЗУ ВАН ПЛАНА МРЕЖЕ 042 САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ ПЗ ЗА ЗУ ВАН МРЕЖЕ 045 ВАКЦИНЕ - (ИНСТИТУТИ,ЗЗЗЗ) 05Б ПРЕВОЗ У СТОМАТОЛОШКОЈ ЗЗ 05Е ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОШКОЈ ЗЗ 05Ј ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ У СТОМАТОЛОГИЈИ 05Т ОТПРЕМНИНЕ У СТОМАТОЛОГИЈИ 062 ЛЕКОВИ У ЗУ -ПРИМАРНА ЗЗ 064 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ У ПРИМАРНОЈ ЗЗ 06А ПЛАТЕ У ЗУ ПРИМАРНЕ ЗЗ 06Б НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА У ПРИМАРНОЈ ЗЗ 06Ц ЕНЕРГЕНТИ У ЗУ ПРИМАРНЕ ЗЗ 06Е НАКНАДА ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ ТРОШКОВЕ И ОСТАЛЕ ТРОШКОВЕ У ЗУ ПРИМАРНЕ ЗЗ 06Г НАКНАДА ТРОШКОВА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА ПО ЧЛ.105 ПКУ У ЗУ ПРИМАРНЕ ЗУ 06И ФИНАНСИРАЊЕ ИНВАЛИДА У ПЗ 06Ј ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ У ПЗ 06Т ОТПРЕМНИНЕ У ПЗ 071 ЛЕКОВИ У ЗУ СЕКУНДАРНЕ И ТЕРЦИЈАРНЕ ЗЗ 073 ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ 074 ЛЕКОВИ СА Ц ЛИСТЕ ПО ТЕНДЕРУ РФЗО 075 ЛЕКОВИ ЗА ХЕМОФИЛИЈУ 076 КРВ И ПРОДУКТИ 07Б НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА У ЗУ СЕКУНДАРНЕ И ТЕРЦИЈАРНЕ ЗЗ 07Ц ЕНЕРГЕНТИ У ЗУ СЕКУНДАРНЕ И ТЕРЦИЈАРНЕ ЗЗ 07Д ИСХРАНА БОЛЕСНИКА У ЗУ СЕКУНДАРНЕ И ТЕРЦИЈАРНЕ ЗЗ 07Е НАКНАДА ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ ТРОШКОВЕ И ОСТАЛЕ ТРОШКОВЕ У ЗУ СЕКУНДАРНЕ И ТЕРЦИЈАРНЕ ЗЗ 07Г НАКНАДА ТРОШКОВА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА ПО ЧЛ.105 ПКУ У ЗУ СЕКУНДАРНЕ  ЗУ 07Ј ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ У СЗ 07Т ОТПРЕМНИНЕ  У СЗ 07В-33 ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ-ВАРИЈАБИЛНИ 085 САН. И МЕД. МАТЕРИЈАЛ, ОКСИГЕНАТОРИ  У СЕКУНДАРНОЈ ЗЗ 941 ОПЕРАЦИЈА СЕНИЛНЕ И ПРЕСЕНИЛНЕ КАТАРАКТЕ СА УГРАДЊОМ СОЧИВА 986 ОКТРЕОТИД И ЛАНРЕОТИД СВЕ УКУПНО
01 ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА 00201001 ДЗ БАЧКА ТОПОЛА                     1,157,228.80                                           8,333.33     1,165,562.13
  00201002 ДЗ МАЛИ ИЂОШ                     51,349.73                                                 51,349.73
  00201006 ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА                 368,774.01   344,533.36         41,650.00                                       754,957.37
  00201007 ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА                                       2,257,037.49 1,603,785.00 100,952.28 175,120.00                   18,436,953.75     22,573,848.52
Укупно ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА                 368,774.01   1,553,111.89         41,650.00       2,257,037.49 1,603,785.00 100,952.28 175,120.00                   18,445,287.08     24,545,717.75
02 ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН 00202001 ДЗ ЖИТИШТЕ                     32,534.22                                                 32,534.22
  00202003 ДЗ НОВИ БЕЧЕЈ                     4,266.00       82,616.33                                         86,882.33
  00202004 ДЗ СЕЧАЊ                     18,197.12                                                 18,197.12
  00202005 ДЗ СРПСКА ЦРЊА                     27,625.22                                                 27,625.22
  00202008 СПБ ЗРЕЊАНИН                                       69,944.82 39,737.31                       44,613.20     154,295.33
  00202011 ДЗ ЗРЕЊАНИН                     1,456,988.41                                                 1,456,988.41
  00202012 ОБ ЗРЕЊАНИН                                       1,224,527.57 312,233.13 43,328.74         334,695.30 342,339.08   541,733.67           2,798,857.49
Укупно ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН                     1,539,610.97       82,616.33         1,294,472.39 351,970.44 43,328.74         334,695.30 342,339.08   541,733.67     44,613.20     4,575,380.12
03 ФИЛИЈАЛА КИКИНДА 00203001 ДЗ АДА                     60,105.92                                                 60,105.92
  00203002 ДЗ КАЊИЖА                     114,950.80                                                 114,950.80
  00203003 ДЗ НОВИ КНЕЖЕВАЦ                     61,617.30                                           11,708.34     73,325.64
  00203004 ДЗ ЧОКА                   2,256.10 17,925.68                                                 20,181.78
  00203007 СПБ НОВИ КНЕЖЕВАЦ                                       171,185.78                         67,166.66     238,352.44
  00203011 ДЗ КИКИНДА                     104,000.00                                                 104,000.00
  00203012 ОБ КИКИНДА                                                                 1,336,134.23     1,336,134.23
  00203013 ДЗ СЕНТА                     262,625.02                                                 262,625.02
  00203014 ОБ СЕНТА                                       72,648.62   51,876.00                     1,300,545.08     1,425,069.70
Укупно ФИЛИЈАЛА КИКИНДА                   2,256.10 621,224.72                 243,834.40   51,876.00                     2,715,554.31     3,634,745.53
04 ФИЛИЈАЛА ПАНЦЕВО 00204001 ДЗ АЛИБУНАР                     54,107.47                                                 54,107.47
  00204002 ДЗ БЕЛА ЦРКВА                     38,100.50                                                 38,100.50
  00204003 ДЗ КОВАЧИЦА                     62,179.42                                                 62,179.42
  00204004 ДЗ КОВИН                     93,688.63             404,638.65                                   498,327.28
  00204005 ДЗ ОПОВО                   21,306.67 48,492.19                                               127,333.69 197,132.55
  00204006 ДЗ ПЛАНДИШТЕ                     15,178.08                                                 15,178.08
  00204009 СПБ БЕЛА ЦРКВА                                       183,413.30                         45,334.60     228,747.90
  00204010 СПБ ВРШАЦ                                       883,004.59                         274,645.06     1,157,649.65
  00204011 СПБ КОВИН                                       1,251,880.46                         289,177.32     1,541,057.78
  00204015 ДЗ ВРШАЦ                     66,000.00                                                 66,000.00
  00204016 ОБ ВРШАЦ                                                                 3,295,258.68     3,295,258.68
  00204017 ДЗ ПАНЧЕВО                   452,876.27 296,278.77             768,009.90                                   1,517,164.94
  00204018 ОБ ПАНЧЕВО                                       903,488.25 12,626.60 673,344.58                     7,308,083.07     8,897,542.50
Укупно ФИЛИЈАЛА ПАНЦЕВО                   474,182.94 674,025.06             1,172,648.55   3,221,786.60 12,626.60 673,344.58                     11,212,498.73   127,333.69 17,568,446.75
05 ФИЛИЈАЛА СОМБОР 00205001 ДЗ АПАТИН                     876,288.46                                                 876,288.46
  00205002 ДЗ КУЛА                   147,340.60 117,207.08                                                 264,547.68
  00205003 ДЗ ОЏАЦИ                     584,166.66                                           6,416.66     590,583.32
  00205007 ДЗ СОМБОР                   173,171.13 1,444,158.59                                               405,451.73 2,022,781.45
  00205008 ОБ СОМБОР                                       1,044,780.27   847,010.78 695,310.00             944,158.00 267,335.25   2,262,253.89     6,060,848.19
Укупно ФИЛИЈАЛА СОМБОР                   320,511.73 3,021,820.79                 1,044,780.27   847,010.78 695,310.00             944,158.00 267,335.25   2,268,670.55   405,451.73 9,815,049.10
06 ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 00206001 ДЗ БАЧ                   63,220.52 42,763.16                                                 105,983.68
  00206002 ДЗ БАЧКА ПАЛАНКА                     990,550.34                                                 990,550.34
  00206003 ДЗ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ                   24,542.10 101,495.10                                                 126,037.20
  00206004 ДЗ БЕОЧИН                     49,257.56                                                 49,257.56
  00206005 ДЗ БЕЧЕЈ                     2,265,170.07                                                 2,265,170.07
  00206006 ДЗ ЖАБАЉ                     103,842.68                                                 103,842.68
  00206007 ДЗ СРБОБРАН                     44,375.20                                                 44,375.20
  00206008 ДЗ ТЕМЕРИН                     103,368.22                                                 103,368.22
  00206009 ДЗ ТИТЕЛ                     49,706.27                                                 49,706.27
  00206010 ДЗ НОВИ САД                   1,736,692.21 1,818,199.44         41,650.00                                       3,596,541.65
  00206013 СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕУМАТСКЕ БОЛЕСТИ НОВИ САД                                       11,661.35 3,308.91 6,637,440.15                     16,565.52     6,668,975.93
  00206015 ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ СРЕМСКА КАМЕНИЦА                                                                 3,324,840.90     3,324,840.90
  00206016 ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ СРЕМСКА КАМЕНИЦА                                       3,287,409.84 50,223.09 4,498,149.15                     8,700,239.04     16,536,021.12
  00206017 ИНСТИТУТ КВБ СРЕМСКА КАМЕНИЦА                                                                 24,944,570.22     24,944,570.22
  00206018 ИНСТИТУТ ЗЗЗ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ НОВИ САД                                                                 4,570,504.34     4,570,504.34
  00206019 КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ НОВИ САД                                                                 105,833.34     105,833.34
  00206020 КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ                                       10,469,756.24 1,952,501.30 4,442,503.97                     60,357,819.91     77,222,581.42
  00206021 ЗЗЗ РАДНИКА НОВИ САД                     17,234.62                                                 17,234.62
  00206022 ЗЗЗ СТУДЕНАТА НОВИ САД                   7,294.98 296,808.36                                                 304,103.34
  00206023 ПАСТЕРОВ ЗАВОД НОВИ САД                     42,625.00                                                 42,625.00
  00206025 ЗАВОД ЗА ХМП НОВИ САД                   6,294.20 67,583.34                                                 73,877.54
  00206026 ДЗ ВРБАС                     414,866.74                                                 414,866.74
  00206027 ОБ ВРБАС                                       870,391.51 132,874.09 75,725.50                     8,092,568.12     9,171,559.22
Укупно ФИЛИЈАЛА НОВИ САД                   1,838,044.01 6,407,846.10         41,650.00       14,639,218.94 2,138,907.39 15,653,818.77                     110,112,941.39     150,832,426.60
07 ФИЛИЈАЛА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 00207001 ДЗ ИНЂИЈА                     485,457.90             1,442,410.00                                   1,927,867.90
  00207002 ДЗ ПЕЋИНЦИ               224,061.00     164,845.70                                                 388,906.70
  00207003 ДЗ РУМА                 400,456.00 402,105.06 182,869.90             1,033,339.00 267,335.00                               135,150.58 2,421,255.54
  00207004 ДЗ СТАРА ПАЗОВА               89,181.00     277,909.14             676,614.00                       43,483.00           1,087,187.14
  00207005 ДЗ ШИД                   6,564.25 423,122.24             224,061.00                                   653,747.49
  00207011 ДЗ ИРИГ                     49,932.14                                                 49,932.14
  00207012 ДЗ СРЕМСКА МИТРОВИЦА               43,483.00     247,088.55             313,242.00                                   603,813.55
  00207013 ОБ СРЕМСКА МИТРОВИЦА                                                           1,387,848.00 534,671.00   4,547,099.56     6,469,618.56
Укупно ФИЛИЈАЛА СРЕМСКА МИТРОВИЦА               356,725.00 400,456.00 408,669.31 1,831,225.57             3,689,666.00 267,335.00                     1,431,331.00 534,671.00   4,547,099.56   135,150.58 13,602,329.02
08 ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ 00208001 ДЗ БОГАТИЋ               86,965.78   223,954.39 127,250.04             311,026.55                                   749,196.76
  00208002 ДЗ ЉУБОВИЈА                   43,317.99 102,916.66                 26,001.80   93,697.91                     13,235.56     279,169.92
  00208009 ОБ ШАБАЦ                                       1,207,425.33 38,920.20   143,550.00                   2,537,297.33     3,927,192.86
  00208010 ДЗ ШАБАЦ               180,577.89   72,533.89 330,127.53             89,181.22                                   672,420.53
  00208011 ДЗ ВЛАДИМИРЦИ                     39,668.75                                                 39,668.75
  00208012 ДЗ КОЦЕЉЕВО                     30,088.60                                                 30,088.60
  00208013 ДЗ ЛОЗНИЦА                     1,257,714.94                                                 1,257,714.94
  00208014 ДЗ КРУПАЊ                   264,998.97 69,650.22                                           4,875.00     339,524.19
  00208015 ДЗ МАЛИ ЗВОРНИК                     36,973.10                                                 36,973.10
  00208016 ОБ ЛОЗНИЦА                                                                 4,165,066.59     4,165,066.59
Укупно ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ               267,543.67   604,805.24 1,994,389.84             400,207.77   1,233,427.13 38,920.20 93,697.91 143,550.00                   6,720,474.48     11,497,016.24
09 ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО 00209001 ДЗ УБ                   8,302.14 183,890.56                                                 192,192.70
  00209004 ДЗ ЛАЈКОВАЦ                   178,419.56 38,750.63                                                 217,170.19
  00209007 ДЗ ВАЉЕВО                     222,833.34                                                 222,833.34
  00209008 ДЗ ОСЕЧИНА                   30,763.26 29,384.74             180,577.89                                   240,725.89
  00209009 ДЗ ЉИГ                     65,815.05                                                 65,815.05
  00209010 ДЗ МИОНИЦА                     38,143.94                                                 38,143.94
  00209011 ОБ ВАЉЕВО                                                                 6,285,167.80     6,285,167.80
Укупно ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО                   217,484.96 578,818.26             180,577.89                             6,285,167.80     7,262,048.91
10 ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО 00210002 ОПШТА БОЛНИЦА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА                                       1,030,010.09             74,163.10 213,815.01         2,046,645.24     3,364,633.44
  00210005 ДЗ ВЕЛИКА ПЛАНА                     133,237.73                                                 133,237.73
  00210006 ДЗ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА                   82,109.22                                                   82,109.22
  00210008 ОБ СМЕДЕРЕВО                                       217,800.00                         6,206,882.98     6,424,682.98
  00210009 ДЗ СМЕДЕРЕВО                     177,666.66         41,650.00                                       219,316.66
Укупно ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО                   82,109.22 310,904.39         41,650.00       1,247,810.09             74,163.10 213,815.01         8,253,528.22     10,223,980.03
11 ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ 00211001 ДЗ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ                     53,503.51                                                 53,503.51
  00211002 ДЗ ЖАГУБИЦА                     65,220.04                                                 65,220.04
  00211007 ДЗ ЖАБАРИ                     21,431.84                                                 21,431.84
  00211008 ДЗ ГОЛУБАЦ                     73,248.28                                                 73,248.28
  00211009 ДЗ КУЧЕВО                   269,590.60 89,772.43                                                 359,363.03
  00211010 ДЗ МАЛО ЦРНИЋЕ                     13,182.58                                                 13,182.58
  00211011 ДЗ ПОЖАРЕВАЦ                     154,209.04                                               135,150.58 289,359.62
  00211012 ОБ ПОЖАРЕВАЦ                                       4,267,374.89 626,150.09 625,228.12               267,543.67     2,755,412.91     8,541,709.68
  00211013 ДЗ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ                   75,624.23 59,625.00                                                 135,249.23
  00211014 ОБ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ                                       185,637.21                   448,120.00     230,553.26     864,310.47
Укупно ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ                   345,214.83 530,192.72                 4,453,012.10 626,150.09 625,228.12               715,663.67     2,985,966.17   135,150.58 10,416,578.28
12 ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ 00212001 ДЗ КРАГУЈЕВАЦ                     531,867.32                                                 531,867.32
  00212002 ДЗ БАТОЧИНА                     43,653.96                                                 43,653.96
  00212003 ДЗ КНИЋ                     69,279.21                                                 69,279.21
  00212004 ДЗ ЛАПОВО                   57,447.28 29,062.71                                                 86,509.99
  00212005 ДЗ РАЧА                     18,627.33                                                 18,627.33
  00212006 ДЗ ТОПОЛА                     73,834.27                                                 73,834.27
  00212007 ЗЦ АРАНЂЕЛОВАЦ                                     366,861.11 260,252.08                               627,113.19
  00212009 СПБ АРАНЂЕЛОВАЦ                                                                 3,632.92     3,632.92
  00212010 КБЦ КРАГУЈЕВАЦ                                       9,334,145.14 1,451,808.67 16,812,047.45 3,993,426.80                   24,022,507.68     55,613,935.74
  00212014 ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ КРАГУЈЕВАЦ                     36,250.00                                                 36,250.00
  00312001 ЗЗЗЗ РАДНИКА ЗАСТАВЕ КРАГУЈЕВАЦ                     81,421.76                                                 81,421.76
Укупно ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ                   57,447.28 883,996.56               366,861.11 9,594,397.22 1,451,808.67 16,812,047.45 3,993,426.80                   24,026,140.60     57,186,125.69
13 ФИЛИЈАЛА ЈАГОДИНА 00213001 ДЗ ДЕСПОТОВАЦ                   27,041.08 1,534,938.68                                           9,979.70     1,571,959.46
  00213002 ДЗ СВИЛАЈНАЦ                   164,052.90 198,850.39                 57,425.23                         5,333.34     425,661.86
  00213007 ДЗ РЕКОВАЦ                   236,509.02 42,893.54                                                 279,402.56
  00213008 ДЗ ЈАГОДИНА           134,213.33             1,191,025.68   57,515.35                                         1,382,754.36
  00213009 ОБ ЈАГОДИНА                                       219,147.06 57,382.27                       10,792,119.12     11,068,648.45
  00213011 ДЗ ЋУПРИЈА                           496,286.00                                           496,286.00
  00213012 ОБ ЋУПРИЈА                                       662,213.31 79,338.83                 1,403,143.34     2,011,676.97     4,156,372.45
  00213014 ДЗ ПАРАЋИН                     27,958.02                                                 27,958.02
  00213016 ОБ ПАРАЋИН                                       21,311.84                         1,452,838.35     1,474,150.19
Укупно ФИЛИЈАЛА ЈАГОДИНА           134,213.33       427,603.00 1,804,640.63   1,191,025.68 496,286.00 57,515.35         960,097.44 136,721.10                 1,403,143.34     14,271,947.48     20,883,193.35
14 ФИЛИЈАЛА БОР 00214002 ЗЦ НЕГОТИН                     43,210.09                                           263,126.74     306,336.83
  00214003 ЗЦ КЛАДОВО                   51,875.89 71,119.67                 85,194.45 145,242.55                       646,441.71     999,874.27
  00214006 ДЗ МАЈДАНПЕК                     82,891.23                                                 82,891.23
  00214007 ОБ МАЈДАНПЕК                                                                 30,081.38     30,081.38
  00214008 ДЗ БОР                     149,916.66                                                 149,916.66
  00214009 ОБ БОР                                                               1,454,315.56 1,607,474.62     3,061,790.18
Укупно ФИЛИЈАЛА БОР                   51,875.89 347,137.65                 85,194.45 145,242.55                     1,454,315.56 2,547,124.45     4,630,890.55
15 ФИЛИЈАЛА ЗАЈЕЧАР 00215001 ДЗ БОЉЕВАЦ                     33,592.96                                                 33,592.96
  00215002 ЗЦ КЊАЖЕВАЦ                   143,295.68               269,759.11   1,038,840.19   61,976.64               944,156.89           2,458,028.51
  00215003 ЗЦ ЗАЈЕЧАР                   146,111.46 117,708.34                 2,836,641.39 674,845.10                       2,215,021.30   374,310.53 6,364,638.12
  00215004 РХ ГАМЗИГРАД                                                                 16,625.00     16,625.00
Укупно ФИЛИЈАЛА ЗАЈЕЧАР                   289,407.14 151,301.30             269,759.11   3,875,481.58 674,845.10 61,976.64               944,156.89     2,231,646.30   374,310.53 8,872,884.59
16 ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ 00216001 ЗЦ УЖИЦЕ             200,000.00 626,483.99   37,106.80 6,398,458.65     213,523.20 647,206.37     3,963,851.81 275,546.10 92,613.95 24,347.20         2,242,205.76 2,026,512.52 3,198,629.87   5,930,269.61 826,638.30   9,571,667.11     36,275,061.24
  00216003 ИНСТИТУТ ЗА ШТИТАСТУ ЖЛЕЗДУ ЗЛАТИБОР                                                                 1,954,872.19     1,954,872.19
Укупно ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ             200,000.00 626,483.99   37,106.80 6,398,458.65     213,523.20 647,206.37     3,963,851.81 275,546.10 92,613.95 24,347.20         2,242,205.76 2,026,512.52 3,198,629.87   5,930,269.61 826,638.30   11,526,539.30     38,229,933.43
17 ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК 00217007 ДЗ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ                     82,250.00                                                 82,250.00
  00217008 ОБ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ                                       623,586.15 98,498.07                       606,031.59     1,328,115.81
  00217009 ДЗ ЧАЧАК                     246,572.14                                                 246,572.14
  00217010 ДЗ ИВАЊИЦА                   259,131.95 353,125.00                 58,793.35   403,480.00                     23,166.66   270,301.15 1,367,998.11
  00217011 ДЗ ЛУЧАНИ                   150,266.27 63,629.84                                           2,208.34     216,104.45
  00217012 ОБ ЧАЧАК                                       2,763,468.51 537,714.12 403,374.75                     2,550,551.07     6,255,108.45
Укупно ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК                   409,398.22 745,576.98                 3,445,848.01 636,212.19 806,854.75                     3,181,957.66   270,301.15 9,496,148.96
18 ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО 00218001 ДЗ РАШКА                     118,092.19                                           19,208.34     137,300.53
  00218006 РХ ВРЊАЧКА БАЊА                                       13,349.57                         15,432.18     28,781.75
  00218010 ДЗ ВРЊАЧКА БАЊА                     213,360.28                                                 213,360.28
  00218011 СПБ ЗА ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ ВРЊАЧКА БАЊА                                       67,087.35                         33,886.30     100,973.65
  00218014 ДЗ КРАЉЕВО                     557,635.72                                                 557,635.72
  00218015 ОБ КРАЉЕВО                                       1,381,314.57 510,864.92 883,356.93                     8,824,436.68     11,599,973.10
Укупно ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО                     889,088.19                 1,461,751.49 510,864.92 883,356.93                     8,892,963.50     12,638,025.03
19 ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ 00219001 ДЗ ТРСТЕНИК                     158,976.55                                                 158,976.55
  00219006 ДЗ БРУС                     50,452.29             89,181.22                             11,208.34     150,841.85
  00219007 ДЗ АЛЕКСАНДРОВАЦ                     100,219.20                                           18,703.48     118,922.68
  00219008 ДЗ ЋИЋЕВАЦ                     37,156.00                                                 37,156.00
  00219009 ДЗ ВАРВАРИН                     47,680.32                                                 47,680.32
  00219012 ОБ КРУШЕВАЦ                                                                 3,040,443.12     3,040,443.12
  00219013 ДЗ КРУШЕВАЦ                     190,856.80                                                 190,856.80
Укупно ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ                     585,341.16             89,181.22                             3,070,354.94     3,744,877.32
20 ФИЛИЈАЛА НИШ 00220001 ДЗ ГАЏИН ХАН                     59,088.64                                                 59,088.64
  00220002 ДЗ ДОЉЕВАЦ                   101,585.04 58,467.45                                                 160,052.49
  00220003 ДЗ СВРЉИГ                   69,097.05 25,517.06                                                 94,614.11
  00220004 ДЗ СОКОБАЊА                     56,036.59                                                 56,036.59
  00220005 ДЗ НИШ                   1,188,996.82 606,139.86                                                 1,795,136.68
  00220006 ДЗ МЕРОШИНА                     300,806.39                                                 300,806.39
  00220007 ДЗ РАЖАЊ                     23,011.16                                                 23,011.16
  00220009 СПБ ГОРЊА ТОПОНИЦА                                                                 261,282.95     261,282.95
  00220010 СПБ СОКО БАЊА                                                                 290,367.62     290,367.62
  00220011 СПБ ОЗРЕН СОКОБАЊА                                       304,744.86                   271,974.56     340,605.22     917,324.64
  00220012 ХИТНА ПОМОЋ НИШ                     59,500.00 33,128.68           493,819.90                                   586,448.58
  00220013 ЗЗЗ РАДНИКА НИШ                   746,400.49 151,489.90             134,879.56                                   1,032,769.95
  00220014 ЗЗЗ СТУДЕНАТА НИШ                     14,900.04                                                 14,900.04
  00220015 ЗАВОД ЗА АТД НИШ                     48,063.52                                                 48,063.52
  00220018 РХ НИШКА БАЊА                                           11,565,747.60                     194,018.88     11,759,766.48
  00220019 КЦ НИШ                                       821,857.30         8,600,000.00               11,969,498.32     21,391,355.62
  00220020 КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ НИШ                                       17,220.50                         236,666.66     253,887.16
  00220025 ДЗ АЛЕКСИНАЦ                     121,833.34                                                 121,833.34
  00220026 ОБ АЛЕКСИНАЦ                                       330,393.03                         399,636.72     730,029.75
Укупно ФИЛИЈАЛА НИШ                   2,106,079.40 1,524,853.95 33,128.68           628,699.46   1,474,215.69   11,565,747.60     8,600,000.00         271,974.56     13,692,076.37     39,896,775.71
21 ФИЛИЈАЛА ПРОКУПЉЕ 00221001 ДЗ КУРШУМЛИЈА                     54,036.14                                           27,250.00     81,286.14
  00221002 ДЗ БЛАЦЕ                     45,796.99                                                 45,796.99
  00221007 ДЗ ПРОКУПЉЕ                     174,685.37                                                 174,685.37
  00221008 ОБ ПРОКУПЉЕ                                                                 4,519,078.79     4,519,078.79
Укупно ФИЛИЈАЛА ПРОКУПЉЕ                     274,518.50                                           4,546,328.79     4,820,847.29
22 ФИЛИЈАЛА ПИРОТ 00222001 ДЗ БЕЛА ПАЛАНКА                     47,605.92           75,296.00                                   135,150.58 258,052.50
  00222005 ДЗ БАБУШНИЦА                     108,897.97                                                 108,897.97
  00222006 ДЗ ДИМИТРОВГРАД                   53,328.22 36,415.83                                           6,041.66     95,785.71
  00222007 ДЗ ПИРОТ                     108,125.00                                                 108,125.00
  00222008 ОБ ПИРОТ                                       416,448.99         1,700,000.00               1,502,069.38     3,618,518.37
Укупно ФИЛИЈАЛА ПИРОТ                   53,328.22 301,044.72           75,296.00     416,448.99         1,700,000.00               1,508,111.04   135,150.58 4,189,379.55
23 ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ 00223001 ДЗ БОЈНИК                     36,682.37                                                 36,682.37
  00223005 ДЗ ЛЕБАНЕ                     43,931.26                                                 43,931.26
  00223007 ДЗ ВЛАСОТИНЦЕ                   417,173.85 118,509.08                                                 535,682.93
  00223008 ДЗ ЛЕСКОВАЦ             1,005,124.38   506,316.50           280,848.00       544,112.75                                 2,336,401.63
  00223009 ОБ ЛЕСКОВАЦ                                                                 5,572,426.04     5,572,426.04
  00223010 ДЗ МЕДВЕЂА                     23,565.29                                                 23,565.29
Укупно ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ             1,005,124.38   506,316.50 417,173.85 222,688.00       280,848.00       544,112.75                           5,572,426.04     8,548,689.52
24 ФИЛИЈАЛА ВРАЊЕ 00224001 ЗЦ ВРАЊЕ                     219,600.00     991,370.16 825,817.51                 872,437.49   4,546,380.43 58,741.08 1,841,893.41         269,072.58     9,625,312.66
  00224002 ЗЦ СУРДУЛИЦА               180,577.89           44,800.00 230,184.38     358,940.33           318,025.80       977,448.13   489,388.99           2,599,365.52
  00224003 СПБ СУРДУЛИЦА                                       61,621.49                         69,772.74     131,394.23
  00224008 ДЗ ВЛАДИЧИН ХАН                     56,704.39                                                 56,704.39
  00224009 ДЗ БУЈАНОВАЦ                     72,377.62                                                 72,377.62
  00224010 ДЗ БОСИЛЕГРАД                     22,490.53                                           5,166.66     27,657.19
  00224012 ДЗ ПРЕШЕВО                     80,927.10                                           3,750.00     84,677.10
  00224013 ДЗ ТРГОВИШТЕ                     28,974.90                                                 28,974.90
Укупно ФИЛИЈАЛА ВРАЊЕ               180,577.89     481,074.54     1,036,170.16 1,056,001.89     358,940.33   61,621.49       1,190,463.29   4,546,380.43 58,741.08 2,819,341.54   489,388.99     347,761.98     12,626,463.61
25 ФИЛИЈАЛА ГРАЧАНИЦА 00225001 ДЗ ГРАЧАНИЦА                     122,108.74                                                 122,108.74
  00225002 ДЗ ДОЊА ГУШТЕРИЦА                     111,189.52                                                 111,189.52
  00225003 ДЗ КОСОВО ПОЉЕ                     21,164.88                                                 21,164.88
  00225004 ДЗ ОБИЛИЋ                     45,730.56                                                 45,730.56
  00225005 ДЗ ШТРПЦЕ                     74,475.46                                                 74,475.46
  00225008 ЗЦ ПРИЗРЕН                     2,428.72                                                 2,428.72
  00225012 ДЗ ИСТОК                     7,333.34                                                 7,333.34
  00225013 ЗЦ ПЕЋ                     15,445.82                                                 15,445.82
Укупно ФИЛИЈАЛА ГРАЧАНИЦА                     399,877.04                                                 399,877.04
28 ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА 00228001 ДЗ ЗВЕЧАН                     58,494.34                                                 58,494.34
  00228002 ЗЦ КОСОВСКА МИТРОВИЦА                     257,843.55                                           2,332,181.31     2,590,024.86
Укупно ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА                     316,337.89                                           2,332,181.31     2,648,519.20
29 ФИЛИЈАЛА ГЊИЛАНЕ 00229001 АУ ГЊИЛАНЕ                             8,418.20     180,578.00 330,382.00                                 519,378.20
  00229002 ЗЦ ГЊИЛАНЕ                     104,196.76                                           86,037.88     190,234.64
Укупно ФИЛИЈАЛА ГЊИЛАНЕ                     104,196.76       8,418.20     180,578.00 330,382.00                           86,037.88     709,612.84
30 ФИЛИЈАЛА ЗА ГРАД БЕОГРАД 00230001 ДЗ БАРАЈЕВО               452,552.45     96,080.90             178,362.45                                   726,995.80
  00230002 ДЗ ВОЖДОВАЦ                   127,296.18 201,593.50                                                 328,889.68
  00230003 ДЗ ВРАЧАР                 267,335.25   129,551.87             452,552.45                                   849,439.57
  00230004 ДЗ ГРОЦКА               496,035.34   178,066.52 222,149.28                                               764,002.14 1,660,253.28
  00230005 ДЗ ЗВЕЗДАРА                   986,596.84 336,325.56                                               270,301.15 1,593,223.55
  00230006 ДЗ ЗЕМУН                     1,452,133.07                                                 1,452,133.07
  00230007 ДЗ ЛАЗАРЕВАЦ               134,879.56     3,171,799.24             1,216,131.45                             4,166.66     4,526,976.91
  00230008 ДЗ МЛАДЕНОВАЦ                     119,295.65                                                 119,295.65
  00230009 ДЗ НОВИ БЕОГРАД                   26,661.80 1,463,015.28             1,433,545.91 482,437.75                                 3,405,660.74
  00230010 ДЗ ОБРЕНОВАЦ               224,060.78 359,173.00 274,543.28 231,464.94             315,457.45 267,335.00                     315,457.45     26,875.00     2,014,366.90
  00230011 ДЗ ПАЛИЛУЛА                     229,922.46                                                 229,922.46
  00230012 ДЗ РАКОВИЦА                     185,239.78               477,031.50                                 662,271.28
  00230013 ДЗ САВСКИ ВЕНАЦ                     251,025.29             134,879.56                                   385,904.85
  00230014 ДЗ СОПОТ                     84,121.54             89,181.22                                   173,302.76
  00230015 ДЗ СТАРИ ГРАД               496,035.34     98,850.08             541,733.67 269,775.20                               270,301.16 1,676,695.45
  00230016 ДЗ ЧУКАРИЦА                     441,318.24                                                 441,318.24
  00230017 СПБ МЛАДЕНОВАЦ                                       8,598.92                   585,216.56     342,473.70     936,289.18
  00230018 СПБ ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ БЕОГРАД                                                                 52,708.34     52,708.34
  00230019 ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ БЕОГРАД                                       202,955.06                         2,948,845.36     3,151,800.42
  00230020 БОЛНИЦА СВЕТИ САВА БЕОГРАД                                       1,275,760.86                 41,650.00 583,001.12     4,734,983.23     6,635,395.21
  00230021 ХИТНА ПОМОЋ БЕОГРАД                   16,142.72 106,874.86             489,389.00 418,955.25                                 1,031,361.83
  00230022 ГЗ ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ БЕОГРАД                     48,358.77                                                 48,358.77
  00230023 ГЗ ЗА ГЕРОНТОЛОГИЈУ БЕОГРАД                     68,708.34             541,733.67                                   610,442.01
  00230025 ГЗ ЗА АНТИТУБЕРКОЛОЗНУ ЗАШТИТУ БЕОГРАД                   30,379.57 336,941.90             267,543.66                                   634,865.13
  00230026 ЗАВОД ЗА НЕФРОПАТИЈУ ЛАЗАРЕВАЦ БЕОГРАД                                                                 384,142.07     384,142.07
  00230027 ЗЗЗ СТУДЕНАТА БЕОГРАД               89,181.22     24,617.11                                     134,879.56     7,254.18     255,932.07
  00230028 ЗЗЗ РАДНИКА МУП-А БЕОГРАД                     171,826.50             313,242.00                                   485,068.50
  00230030 ЗАВОД ЗА ОРТОПЕДСКУ ПРОТЕТИКУ БЕОГРАД                                       20,198.86                   224,060.78     55,325.03     299,584.67
  00230032 ЗАВОД ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ БЕОГРАД                                       26,554.00                         28,738.91     55,292.91
  00230033 ЗАВОД ЗА ГОВОРНУ ПАТОЛОГИЈУ БЕОГРАД                                                                 1,916.66     1,916.66
  00230034 ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ БАЊИЦА БЕОГРАД                                                           1,657,606.68     3,823,166.92     5,480,773.60
  00230035 КЛИНИКА ДР. ЛАЗА ЛАЗАРЕВИЋ БЕОГРАД                                       3,680,441.19                   1,028,907.24     45,726.40     4,755,074.83
  00230036 ИНСТИТУТ КВБ ДЕДИЊЕ БЕОГРАД                                                             301,792.13   27,190,145.26     27,491,937.39
  00230037 ИНСТИТУТ ЗА МАЈКУ И ДЕТЕ БЕОГРАД                                       892,910.13     525,360.00                   10,806,142.41     12,224,412.54
  00230038 ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД                                                           491,604.46     10,874.60     502,479.06
  00230039 ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ БЕОГРАД                                       4,286,777.24 5,471,939.25 42,943,291.83               1,977,495.04     6,402,137.43     61,081,640.79
  00230040 ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ БЕОГРАД                                                           898,458.57     72,206.83     970,665.40
  00230041 ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БЕОГРАД                                                                 96,416.66     96,416.66
  00230042 КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ЗОТОВИЋ БЕОГРАД                                                         41,650.00       311,486.59     353,136.59
  00230043 КЛИНИКА ЗА ДЕЧЈУ НЕУРОПСИХИЈАТРИЈУ БЕОГРАД                                                                 29,423.22     29,423.22
  00230044 ДЕЧИЈА КЛИНИКА ТИРШОВА БЕОГРАД                                       682,423.26 34,030.15                       3,900,976.82     4,617,430.23
  00230045 ГАК НАРОДНИ ФРОНТ БЕОГРАД                                       484,863.72                   1,625,201.02     5,366,739.67     7,476,804.41
  00230047 КБЦ БЕЖАНИЈСКА КОСА БЕОГРАД                                       2,068,758.42 1,010,519.57 3,927,084.85               1,879,452.01     7,401,843.01     16,287,657.86
  00230048 КБЦ ДР.ДРАГИША МИШОВИЋ БЕОГРАД                                                           1,209,485.12     7,363,471.35     8,572,956.47
  00230049 КБЦ ЗЕМУН БЕОГРАД                                       13,200.00 31,748.42                 1,255,183.44     8,619,733.18     9,919,865.04
  00230050 КБЦ ЗВЕЗДАРА БЕОГРАД                                       1,563,894.04 64,300.04 1,465,323.55               2,245,038.68 802,005.75   8,411,314.52     14,551,876.58
  00230051 КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ БЕОГРАД                                       66,849,194.57 4,614,018.52 37,032,120.67 399,738.35           249,900.00 6,808,789.21 2,474,904.00   64,363,577.54     182,792,242.86
  00230057 ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНУ РАДА СРБИЈЕ " ДР. ДРАГОМИР КАРАЈОВИЦ"                                                                 12,372.46     12,372.46
  00330006 ЗЗЗ РАДНИКА ЖТП-а СРБИЈЕ 1,485,666.67 2,106,315.31 983,833.33 653,541.66                                                             419,024.32 5,648,381.29
  00330348 СПБ БЕОГРАДСКИ ОФТАМОЛОШКИ ЦЕНТАР                                                                   10,152,543.45   10,152,543.45
Укупно ФИЛИЈАЛА ЗА ГРАД БЕОГРАД 1,485,666.67 2,106,315.31 983,833.33 653,541.66       1,892,744.69 626,508.25 1,639,686.91 9,471,214.16             5,973,752.49 1,915,534.70 82,056,530.27 11,226,555.95 85,367,820.90 925,098.35           333,200.00 22,919,836.94 3,578,701.88   162,815,184.01 10,152,543.45 1,723,628.77 407,847,898.69
31 ДИРЕКЦИЈА 00230053 ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЈА СРБИЈЕ БЕОГРАД         13,359,324.00                                                             13,359,324.00
Укупно ДИРЕКЦИЈА         13,359,324.00                                                             13,359,324.00
33 ФИЛИЈАЛА НОВИ ПАЗАР 00218005 СПБ НОВИ ПАЗАР                                                                 9,865.67     9,865.67
  00218009 ДЗ ТУТИН                     145,922.93                                           40,083.34     186,006.27
  00218012 ДЗ НОВИ ПАЗАР                   82,590.05 178,333.34                                                 260,923.39
  00218013 ОБ НОВИ ПАЗАР                                       2,217,891.23 11,285.13                       7,174,838.05     9,404,014.41
Укупно ФИЛИЈАЛА НОВИ ПАЗАР                 82,590.05 324,256.27                 2,217,891.23 11,285.13                       7,224,787.06     9,860,809.74
УКУПНО СВЕ 1,485,666.67 2,106,315.31 983,833.33 653,541.66 13,359,324.00 134,213.33 1,205,124.38 3,324,075.24 1,902,054.76 9,864,975.10 44,288,773.26 33,128.68 1,191,025.68 1,745,979.36 2,132,606.14 124,950.00 75,296.00 16,907,862.63 3,699,771.66 135,377,471.22 19,590,242.53 133,587,061.45 5,932,505.15 1,190,463.29 10,300,000.00 6,788,586.19 2,494,112.00 6,574,125.50 333,200.00 35,591,656.67 5,207,346.43 1,454,315.56 441,465,370.20 10,152,543.45 3,306,477.61 924,563,994.44