Обавештење о селидби испоставе Сурчин

Испостава Сурчин 13.09.2019.године привремено ће бити пресељена у Земун у пословни простор који користи Испостава Земун на адреси Господска бр. 25