Испостава Стари град на новој адреси од 3. априла

Испостава Републичког фонда за здравствено осигурање Стари град радиће од 3. априла 2023. године на новој адреси, у Македонској улици број 42, на четвртом спрату зграде Општине Стари град.

Радно време испоставе је од 7.30 до 15.30 сати.  

Пресељењем на нову локацију омогућен је приступ особама са инвалидитетом.