УО РФЗО усвојио Листу лекова са новим иновативним лекова

Управни одбор Републичког фонда је дана 1.12.2016. године усвојио Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, који је достављен Министарству здравља ради спровођења законом прописаног поступка за добијање сагласности Владе на наведени правилник.

У периоду од 23.11.2016. до 29.11.2016. године, у Републичком фонду су потписани посебни уговори за 18 лекова, од стране овлашћена лица 11 фармацеутских компанија и др Верице Лазић вд директора Републичког фонда.

Централна комисија за лекове, је дана 30.11.2016 године, утврдила предлог Листе лекова којим се на Листу лекова стављају 23 оригинална/иновативна лека за нове индикације, и то 8 лекова за педијатриску популацију, 4 лека за трансплатацију, 4 лека за хематологију и 7 лекова за онкологију.

Од 23 лека који се стављају на Листу лекова, 18 лека се ставља на Листу лекова уз закључење посебних уговора, док се 5 лекова (намењених педијатријској популацији) ставља на Листу лекова без закључења посебних уговора.