Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Катетеризација срца
(датум последње промене на листи: 30.03.2023 13:51)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 29.03.2023 14:27)

- Реваскуларизација миокарда Bypass хирургијом
(датум последње промене на листи: 30.03.2023 09:22)

- Уградња вештачких валвула
(датум последње промене на листи: 30.03.2023 09:20)

- Уградња васкуларних графтова од вештачког материјала
(датум последње промене на листи: 28.03.2023 09:30)

- ЦТ преглед грудног коша
(датум последње промене на листи: 30.03.2023 13:24)