Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Катетеризација срца
(датум последње промене на листи: 11.04.2024 12:03)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 11.04.2024 12:05)

- Реваскуларизација миокарда Bypass хирургијом
(датум последње промене на листи: 12.04.2024 08:41)

- Уградња вештачких валвула
(датум последње промене на листи: 12.04.2024 08:40)

- Уградња васкуларних графтова од вештачког материјала
(датум последње промене на листи: 10.04.2024 07:26)

- ЦТ преглед грудног коша
(датум последње промене на листи: 12.04.2024 12:31)