Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Катетеризација срца
(датум последње промене на листи: 28.09.2023 12:52)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 27.09.2023 13:44)

- Реваскуларизација миокарда Bypass хирургијом
(датум последње промене на листи: 28.09.2023 10:10)

- Уградња вештачких валвула
(датум последње промене на листи: 28.09.2023 10:12)

- Уградња васкуларних графтова од вештачког материјала
(датум последње промене на листи: 21.09.2023 09:34)

- ЦТ преглед грудног коша
(датум последње промене на листи: 28.09.2023 10:02)