Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Реваскуларизација миокарда Bypass хирургијом
(датум последње промене на листи: 30.09.2022 09:07)

- Уградња вештачких валвула
(датум последње промене на листи: 30.09.2022 09:07)

- Уградња васкуларних графтова од вештачког материјала
(датум последње промене на листи: 29.09.2022 08:46)