Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Катетеризација срца
(датум последње промене на листи: 19.07.2024 12:03)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 19.07.2024 12:04)

- Реваскуларизација миокарда Bypass хирургијом
(датум последње промене на листи: 19.07.2024 09:03)

- Уградња вештачких валвула
(датум последње промене на листи: 19.07.2024 09:02)

- Уградња васкуларних графтова од вештачког материјала
(датум последње промене на листи: 16.07.2024 08:05)

- ЦТ преглед грудног коша
(датум последње промене на листи: 09.07.2024 08:38)