Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница ВАЉЕВО


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња кардиовертер дефибрилатора (ICD)
(датум последње промене на листи: 01.03.2023 12:39)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 24.03.2023 10:25)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 24.03.2023 16:56)

- Уградња ендопротеза кука
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 13.02.2023 06:42)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 26.01.2023 09:21)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 24.03.2023 05:55)

- Уградња ендопротеза колена
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 14.01.2023 14:58)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 17.03.2023 19:53)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 24.03.2023 10:25)

- Уградња ендопротеза колена
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 24.05.2022 07:35)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 24.03.2023 11:50)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Ригидно сочиво
(датум последње промене на листи: 08.02.2023 16:37)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Сочиво
(датум последње промене на листи: 24.03.2023 16:14)