Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница ВАЉЕВО


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- МР дијагностика - преглед кичменог стуба
(датум последње промене на листи: 12.02.2024 16:20)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 04.07.2024 22:31)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 17.07.2024 21:42)

- Уградња ендопротеза кука
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 28.04.2024 19:00)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 31.10.2023 06:36)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 16.07.2024 20:01)

- Уградња ендопротеза колена
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 14.08.2023 22:57)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 28.04.2024 16:44)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 18.07.2024 06:54)

- Уградња ендопротеза колена
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 14.08.2023 23:17)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 16.07.2024 12:43)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Ригидно сочиво
(датум последње промене на листи: 22.04.2024 12:21)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Сочиво
(датум последње промене на листи: 16.07.2024 12:42)

- МР преглед главе
(датум последње промене на листи: 25.05.2024 17:08)