Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница ВАЉЕВО


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња кардиовертер дефибрилатора (ICD)
(датум последње промене на листи: 06.09.2023 13:47)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 28.09.2023 10:08)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 21.09.2023 21:42)

- Уградња ендопротеза кука
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 26.07.2023 11:27)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 10.06.2023 23:16)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 28.09.2023 10:25)

- Уградња ендопротеза колена
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 14.08.2023 23:16)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 29.08.2023 19:25)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 27.09.2023 18:59)

- Уградња ендопротеза колена
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 31.07.2023 06:23)

- Уградња ендопротеза колена
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 14.08.2023 23:17)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 28.09.2023 17:03)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Ригидно сочиво
(датум последње промене на листи: 02.08.2023 15:36)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Сочиво
(датум последње промене на листи: 27.09.2023 11:51)