Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница ВАЉЕВО


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња кардиовертер дефибрилатора (ICD)
(датум последње промене на листи: 27.10.2022 12:56)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 29.11.2022 10:25)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 23.11.2022 10:29)

- Уградња ендопротеза кука
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 01.10.2022 19:04)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 22.09.2022 08:45)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 26.11.2022 12:08)

- Уградња ендопротеза колена
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 04.08.2022 16:21)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 27.10.2022 16:18)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 25.11.2022 20:08)

- Уградња ендопротеза колена
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 24.05.2022 07:35)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 30.11.2022 16:53)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Ригидно сочиво
(датум последње промене на листи: 06.10.2022 16:00)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Сочиво
(датум последње промене на листи: 25.11.2022 11:19)