Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница СМЕДЕРЕВО


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 13.03.2023 10:46)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 13.03.2023 10:47)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 21.03.2023 11:10)