Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница СМЕДЕРЕВО


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 03.07.2023 10:57)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 02.08.2023 09:50)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 21.09.2023 09:54)