Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница СМЕДЕРЕВО


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 08.05.2024 11:02)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 20.05.2024 11:46)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 20.05.2024 11:49)