Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 15.11.2022 13:31)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 24.11.2022 11:54)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 15.11.2022 08:40)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 24.11.2022 14:06)