Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 30.11.2022 09:38)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 18.11.2022 13:24)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 30.11.2022 12:09)