Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 24.03.2023 12:22)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 23.03.2023 09:36)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 23.03.2023 07:55)