Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница ЋУПРИЈА


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 19.09.2023 09:56)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 28.09.2023 07:13)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 28.09.2023 13:48)