Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница ЈАГОДИНА


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 21.06.2024 12:43)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 10.06.2024 08:45)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 19.06.2024 12:22)