Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница ЈАГОДИНА


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 27.09.2023 12:31)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 27.09.2023 12:28)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 28.09.2023 12:25)