Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница ПАРАЋИН


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 01.02.2023 07:52)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 04.11.2022 08:01)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 01.03.2023 07:55)