Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница КРУШЕВАЦ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 29.07.2021 07:10)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 29.07.2021 07:10)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 31.07.2021 09:33)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 27.07.2021 07:11)