Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница АЛЕКСИНАЦ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 23.06.2021 09:37)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 22.06.2021 13:56)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 16.06.2021 08:08)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 22.06.2021 13:55)