Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница АЛЕКСИНАЦ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 30.03.2023 12:46)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 10.03.2023 09:00)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 30.03.2023 12:52)

- Уградња ендопротеза колена
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 28.02.2023 12:18)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 30.03.2023 12:50)