Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница АЛЕКСИНАЦ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 19.07.2024 09:48)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 19.06.2024 08:55)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 28.06.2024 09:47)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 19.07.2024 10:00)