Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница АЛЕКСИНАЦ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 28.09.2023 10:49)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 01.09.2023 11:45)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 15.09.2023 09:19)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 28.09.2023 14:31)