Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница АЛЕКСИНАЦ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 12.04.2024 10:39)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 14.03.2024 06:53)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 08.04.2024 09:24)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 01.03.2024 09:22)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 12.04.2024 10:35)