Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница АЛЕКСИНАЦ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 30.09.2022 12:08)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 15.08.2022 10:28)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 30.09.2022 12:10)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 30.09.2022 14:09)