Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клинички центар НИШ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 28.09.2023 14:18)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 28.09.2023 07:48)

- Реваскуларизација миокарда Bypass хирургијом
(датум последње промене на листи: 28.09.2023 10:04)

- Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)
(датум последње промене на листи: 25.09.2023 07:52)

- Уградња вештачких валвула
(датум последње промене на листи: 28.09.2023 10:05)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 22.09.2023 12:41)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 22.09.2023 12:37)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 27.09.2023 13:46)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 27.09.2023 07:37)