Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клинички центар НИШ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 21.05.2024 12:43)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 21.05.2024 11:35)

- Реваскуларизација миокарда Bypass хирургијом
(датум последње промене на листи: 17.05.2024 09:21)

- Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)
(датум последње промене на листи: 21.05.2024 12:51)

- Уградња вештачких валвула
(датум последње промене на листи: 17.05.2024 09:22)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 18.05.2024 13:36)

- Уградња ендопротеза кука
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 13.05.2024 18:27)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 18.05.2024 13:16)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 16.05.2024 11:55)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 20.05.2024 12:53)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 20.05.2024 14:07)