Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница ЛЕСКОВАЦ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 24.03.2023 10:57)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 16.03.2023 11:53)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 22.03.2023 12:22)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 23.03.2023 12:49)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 23.03.2023 12:21)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 24.03.2023 10:49)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Ригидно сочиво
(датум последње промене на листи: 14.02.2023 08:11)