Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница ЛЕСКОВАЦ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 26.09.2023 10:13)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 18.09.2023 11:43)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 14.09.2023 09:52)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 14.09.2023 10:04)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 28.09.2023 20:38)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 28.09.2023 11:03)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Ригидно сочиво
(датум последње промене на листи: 26.09.2023 09:58)