Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 28.11.2023 07:51)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 27.11.2023 12:48)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 28.11.2023 07:56)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 28.11.2023 07:52)