Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 12.04.2024 11:58)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 05.04.2024 12:27)

- Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)
(датум последње промене на листи: 12.04.2024 12:01)

- Уградња кардиовертер дефибрилатора (ICD)
(датум последње промене на листи: 04.04.2024 12:55)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 14.04.2024 12:04)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 14.04.2024 12:03)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 14.09.2023 09:29)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 14.04.2024 12:04)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 22.03.2024 09:00)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 14.04.2024 11:51)

- Уградња ендопротеза колена
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 02.06.2023 17:18)

- МР преглед дојки
(датум последње промене на листи: 09.04.2024 08:58)