Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 22.09.2023 12:32)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 22.09.2023 12:35)

- Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)
(датум последње промене на листи: 26.09.2023 12:25)

- Уградња кардиовертер дефибрилатора (ICD)
(датум последње промене на листи: 22.09.2023 12:38)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 27.09.2023 12:16)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 27.09.2023 12:14)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 14.09.2023 09:29)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 28.09.2023 11:50)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 22.09.2023 11:58)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 27.09.2023 14:00)

- Уградња ендопротеза колена
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 25.09.2023 12:59)