Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 22.07.2021 11:00)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 29.07.2021 11:21)

- Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)
(датум последње промене на листи: 29.07.2021 11:20)

- Уградња кардиовертер дефибрилатора (ICD)
(датум последње промене на листи: 20.07.2021 11:40)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 23.07.2021 10:48)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 19.07.2021 11:04)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 10.07.2021 09:41)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 25.07.2021 09:11)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 19.06.2021 07:01)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 23.07.2021 10:13)

- Уградња ендопротеза колена
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 30.12.2020 11:12)