Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 06.05.2021 12:53)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 20.04.2021 11:13)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 07.05.2021 13:03)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 07.05.2021 13:05)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 08.04.2021 09:54)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 07.05.2021 13:04)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 04.12.2019 11:20)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 07.05.2021 13:05)

- Уградња ендопротеза колена
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 30.12.2020 11:12)