Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 30.09.2022 12:09)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 27.09.2022 12:19)

- Уградња кардиовертер дефибрилатора (ICD)
(датум последње промене на листи: 30.09.2022 12:00)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 30.09.2022 08:12)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 25.09.2022 13:11)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 16.06.2022 07:02)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 30.09.2022 07:39)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 13.06.2022 12:08)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 30.09.2022 08:06)

- Уградња ендопротеза колена
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 25.09.2022 13:10)