Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 28.03.2023 11:20)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 30.03.2023 11:15)

- Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)
(датум последње промене на листи: 30.03.2023 11:13)

- Уградња кардиовертер дефибрилатора (ICD)
(датум последње промене на листи: 14.03.2023 12:37)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 30.03.2023 12:31)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 30.03.2023 09:34)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 28.03.2023 12:36)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 30.03.2023 12:32)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 06.12.2022 11:50)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 30.03.2023 12:40)