Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клиничко болнички центар ЗЕМУН


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 10.05.2021 07:25)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 10.05.2021 07:23)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 18.02.2021 14:58)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 25.12.2020 10:53)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 03.11.2020 09:15)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 03.11.2020 09:13)