Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 24.03.2023 12:34)

- Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)
(датум последње промене на листи: 23.02.2023 08:45)

- Уградња кардиовертер дефибрилатора (ICD)
(датум последње промене на листи: 16.03.2023 10:52)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 23.03.2023 12:22)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 23.03.2023 12:34)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 01.03.2023 10:23)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 23.03.2023 12:31)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 23.03.2023 13:35)

- Операција катаракте
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 24.03.2023 12:04)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 24.03.2023 13:24)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Ригидно сочиво
(датум последње промене на листи: 07.03.2023 09:21)