Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 16.03.2021 08:51)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 16.03.2021 08:57)

- Уградња кардиовертер дефибрилатора (ICD)
(датум последње промене на листи: 15.03.2021 11:32)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 03.05.2021 13:37)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 03.05.2021 13:37)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 12.04.2021 21:12)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 09.05.2021 21:20)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 03.05.2021 13:34)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 11.05.2021 14:25)