Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 21.06.2024 12:02)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 20.06.2024 15:56)

- Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)
(датум последње промене на листи: 31.05.2024 08:55)

- Уградња кардиовертер дефибрилатора (ICD)
(датум последње промене на листи: 10.06.2024 11:07)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 20.06.2024 10:08)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 19.06.2024 11:02)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 15.05.2024 09:24)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 20.06.2024 10:18)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 20.06.2024 13:14)

- Реконструкција лигамената колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 27.05.2024 08:24)

- Операција катаракте
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 22.04.2024 10:40)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 21.06.2024 13:44)