Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 26.09.2023 11:13)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 08.08.2023 10:34)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 28.09.2023 14:44)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 28.09.2023 14:43)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 15.09.2023 14:38)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 28.09.2023 14:46)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 28.09.2023 14:42)

- Операција катаракте
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 11.05.2023 09:08)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 28.09.2023 13:57)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Ригидно сочиво
(датум последње промене на листи: 15.06.2023 09:42)