Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клинички центар Србије, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 11.05.2021 11:36)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 11.05.2021 13:31)

- Реваскуларизација миокарда Bypass хирургијом
(датум последње промене на листи: 11.05.2021 13:28)

- Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)
(датум последње промене на листи: 10.05.2021 08:30)

- Уградња кардиовертер дефибрилатора (ICD)
(датум последње промене на листи: 06.04.2021 10:32)

- Уградња вештачких валвула
(датум последње промене на листи: 11.05.2021 13:27)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 10.05.2021 12:27)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 11.05.2021 11:24)

- Уградња ендопротеза кука
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 17.02.2021 07:48)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 18.03.2021 10:55)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 10.05.2021 10:11)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 08.04.2021 08:21)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 10.05.2021 11:29)

- Уградња ендопротеза колена
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 10.05.2021 06:48)

- Уградња ендопротеза колена
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 16.10.2020 12:49)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 11.05.2021 12:00)