Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клинички центар Србије, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 24.03.2023 14:33)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 24.03.2023 08:21)

- Реваскуларизација миокарда Bypass хирургијом
(датум последње промене на листи: 24.03.2023 14:19)

- Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)
(датум последње промене на листи: 24.03.2023 12:38)

- Уградња кардиовертер дефибрилатора (ICD)
(датум последње промене на листи: 24.03.2023 12:57)

- Уградња вештачких валвула
(датум последње промене на листи: 24.03.2023 14:10)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 24.03.2023 10:44)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 22.03.2023 13:41)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 20.03.2023 10:58)

- Уградња ендопротеза колена
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 01.02.2023 08:48)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 15.09.2022 09:45)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 24.03.2023 14:49)

- Уградња ендопротеза колена
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 28.02.2023 10:37)

- Уградња ендопротеза колена
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 28.02.2023 14:14)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 24.03.2023 13:23)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Ригидно сочиво
(датум последње промене на листи: 21.03.2023 11:34)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Сочиво
(датум последње промене на листи: 22.02.2023 08:37)