Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клинички центар Србије, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 12.04.2024 13:03)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 12.04.2024 08:04)

- Реваскуларизација миокарда Bypass хирургијом
(датум последње промене на листи: 12.04.2024 13:57)

- Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)
(датум последње промене на листи: 12.04.2024 09:37)

- Уградња кардиовертер дефибрилатора (ICD)
(датум последње промене на листи: 12.04.2024 09:56)

- Уградња вештачких валвула
(датум последње промене на листи: 12.04.2024 13:23)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 10.04.2024 09:59)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 09.04.2024 14:46)

- Уградња ендопротеза кука
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 29.03.2024 10:13)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 08.04.2024 10:48)

- Уградња ендопротеза колена
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 29.03.2024 10:13)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 29.03.2024 10:13)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 12.04.2024 11:23)

- Уградња ендопротеза колена
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 29.03.2024 10:13)

- Уградња ендопротеза колена
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 29.03.2024 10:13)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 12.04.2024 13:21)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Ригидно сочиво
(датум последње промене на листи: 12.03.2024 12:07)