Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клинички центар Србије, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 30.09.2022 13:18)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 30.09.2022 10:17)

- Реваскуларизација миокарда Bypass хирургијом
(датум последње промене на листи: 30.09.2022 15:08)

- Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)
(датум последње промене на листи: 29.09.2022 14:46)

- Уградња кардиовертер дефибрилатора (ICD)
(датум последње промене на листи: 29.09.2022 14:16)

- Уградња вештачких валвула
(датум последње промене на листи: 30.09.2022 14:59)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 22.09.2022 11:11)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 15.09.2022 09:44)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 21.09.2022 12:15)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 22.09.2022 10:22)

- Уградња ендопротеза колена
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 15.09.2022 09:45)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 15.09.2022 09:45)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 23.09.2022 11:51)

- Уградња ендопротеза колена
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 15.09.2022 12:41)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 30.09.2022 13:06)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Ригидно сочиво
(датум последње промене на листи: 26.09.2022 12:02)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Сочиво
(датум последње промене на листи: 22.09.2022 11:14)