Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клинички центар Србије, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 30.07.2021 13:55)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 30.07.2021 11:12)

- Реваскуларизација миокарда Bypass хирургијом
(датум последње промене на листи: 30.07.2021 12:09)

- Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)
(датум последње промене на листи: 26.07.2021 11:01)

- Уградња кардиовертер дефибрилатора (ICD)
(датум последње промене на листи: 30.07.2021 10:51)

- Уградња вештачких валвула
(датум последње промене на листи: 30.07.2021 12:21)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 23.07.2021 10:00)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 21.07.2021 07:58)

- Уградња ендопротеза кука
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 15.07.2021 08:24)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 15.07.2021 08:24)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 23.07.2021 10:07)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 08.07.2021 08:01)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 23.07.2021 10:16)

- Уградња ендопротеза колена
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 19.07.2021 07:46)

- Уградња ендопротеза колена
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 16.10.2020 12:49)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 30.07.2021 12:46)