Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Клинички центар Србије, БЕОГРАД


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Коронарографија срца
(датум последње промене на листи: 28.09.2023 12:25)

- Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)
(датум последње промене на листи: 26.09.2023 12:59)

- Реваскуларизација миокарда Bypass хирургијом
(датум последње промене на листи: 28.09.2023 15:10)

- Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)
(датум последње промене на листи: 28.09.2023 14:18)

- Уградња кардиовертер дефибрилатора (ICD)
(датум последње промене на листи: 28.09.2023 12:30)

- Уградња вештачких валвула
(датум последње промене на листи: 28.09.2023 15:07)

- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 20.09.2023 12:52)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 20.09.2023 11:51)

- Уградња ендопротеза кука
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 11.09.2023 08:47)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 20.09.2023 14:33)

- Уградња ендопротеза колена
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 11.09.2023 08:46)

- Уградња ендопротеза колена
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 11.09.2023 08:46)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 20.09.2023 13:00)

- Уградња ендопротеза колена
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 11.09.2023 08:46)

- Уградња ендопротеза колена
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 11.09.2023 08:46)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 28.09.2023 12:15)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Ригидно сочиво
(датум последње промене на листи: 21.08.2023 09:33)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Сочиво
(датум последње промене на листи: 11.09.2023 11:44)