Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница СУБОТИЦА


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 28.04.2021 11:35)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 28.04.2021 11:38)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 07.05.2021 13:49)

- Уградња ендопротеза колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 07.05.2021 13:51)

- Реконструкција лигамената колена
Протеза за колено
(датум последње промене на листи: 22.01.2021 13:37)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Меко сочиво
(датум последње промене на листи: 18.02.2021 08:51)

- Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива
Сочиво
(датум последње промене на листи: 11.05.2021 13:56)

- ЦТ преглед грудног коша
(датум последње промене на листи: 10.05.2021 07:30)