Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница СЕНТА


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 30.11.2022 10:58)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 28.11.2022 13:58)