Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница СЕНТА


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 17.03.2023 12:51)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 17.03.2023 08:35)