Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница ВРШАЦ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 09.04.2024 13:31)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 26.03.2024 08:28)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 09.04.2024 13:29)