Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница ВРШАЦ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 30.01.2023 12:44)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 23.01.2023 10:09)

- Уградња ендопротеза кука
Ревизиона протеза
(датум последње промене на листи: 01.12.2022 12:13)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 24.01.2023 16:57)