Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


Здравствена установа: Општа болница ВРШАЦ


Повратак на званичну презентацију РФЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа- Уградња ендопротеза кука
Бесцементна протеза
(датум последње промене на листи: 07.09.2023 08:26)

- Уградња ендопротеза кука
Цементна протеза
(датум последње промене на листи: 28.08.2023 13:51)

- Уградња ендопротеза кука
Хибридна протеза
(датум последње промене на листи: 28.09.2023 09:51)