Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ВРБАС

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ВРБАС


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2607943*****8 22.05.2023 26.06.2023
2 1102946*****4 23.02.2023 28.06.2023
3 0204944*****8 07.04.2023 06.07.2023
4 1006944*****5 11.05.2023 11.07.2023
5 2905938*****2 07.11.2022 19.07.2023
6 1403946*****9 14.02.2022 08.08.2023
7 1909944*****0 19.08.2022 10.08.2023
8 1509937*****3 22.09.2022 28.08.2023
9 0510942*****8 16.03.2023 04.09.2023
10 1203944*****4 26.06.2020 19.09.2023
11 0607946*****5 25.04.2023 28.09.2023
12 3009940*****4 13.02.2023 04.10.2023
13 2402947*****6 06.05.2022 06.10.2023
14 0508945*****8 22.02.2021 20.10.2023
15 1902947*****8 24.02.2023 06.11.2023
16 2010944*****5 17.05.2023 07.11.2023
17 0111940*****7 03.03.2023 25.12.2023
18 2308953*****8 10.09.2021 26.12.2023