Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ВРБАС

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ВРБАС


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0807941*****4 14.09.2023 27.05.2024
2 2012946*****5 19.04.2024 28.05.2024
3 0706945*****6 11.10.2023 05.06.2024
4 2412936*****1 04.07.2023 12.06.2024
5 1906946*****7 24.04.2024 12.06.2024
6 1909944*****0 19.08.2022 18.06.2024
7 3009940*****4 13.02.2023 18.06.2024
8 1403946*****9 14.02.2022 24.06.2024
9 1503937*****5 13.02.2024 17.07.2024
10 1107937*****0 27.10.2023 29.07.2024
11 1401944*****2 26.07.2023 30.07.2024
12 2505945*****6 09.02.2024 31.07.2024
13 1711941*****7 20.02.2024 31.07.2024
14 0508945*****8 22.02.2021 19.08.2024
15 0204944*****8 07.04.2023 26.08.2024
16 3006941*****4 16.04.2024 02.09.2024
17 1908940*****4 16.04.2024 02.09.2024
18 0906943*****1 19.04.2024 02.09.2024
19 1010939*****2 30.04.2024 30.09.2024
20 1509937*****3 22.09.2022 21.10.2024
21 1208946*****5 21.02.2024 24.10.2024
22 2701945*****2 21.05.2024 28.10.2024
23 2010944*****5 17.05.2023 29.10.2024
24 2905938*****2 07.11.2022 30.12.2024