Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ВРБАС

Интервенција: ЦТ преглед главе


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ВРБАС


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2108942*****6 28.04.2023 06.06.2023
2 1307942*****6 28.04.2023 07.06.2023
3 1908951*****0 02.05.2023 08.06.2023
4 1008955*****9 02.05.2023 09.06.2023
5 2112958*****4 02.05.2023 13.06.2023
6 2310952*****1 02.05.2023 14.06.2023
7 0312963*****5 02.05.2023 15.06.2023
8 2210943*****2 02.05.2023 19.06.2023
9 2209955*****1 02.05.2023 20.06.2023
10 0802941*****1 11.05.2023 22.06.2023
11 0807960*****5 11.05.2023 03.07.2023
12 0307940*****6 11.05.2023 04.07.2023
13 1809002*****8 11.05.2023 05.07.2023
14 0705951*****3 17.05.2023 06.07.2023
15 1902937*****6 26.05.2023 07.07.2023
16 1005940*****1 26.05.2023 10.07.2023
17 0709959*****2 26.05.2023 11.07.2023
18 1508948*****2 02.06.2023 12.07.2023
19 2103971*****7 02.06.2023 13.07.2023
20 2106956*****1 02.06.2023 14.07.2023
21 1702934*****2 02.06.2023 17.07.2023
22 1604934*****9 02.06.2023 18.07.2023
23 1203949*****8 02.06.2023 19.07.2023
24 1410962*****8 02.06.2023 20.07.2023
25 1309948*****2 02.06.2023 21.07.2023
26 1909955*****3 02.06.2023 25.07.2023