Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА

Интервенција: МР преглед мускулоскелетног система


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0608961*****6 15.03.2023 07.06.2023
2 0810963*****0 22.03.2023 19.06.2023
3 0501965*****4 06.03.2023 22.06.2023
4 2308952*****0 27.04.2023 11.07.2023
5 0509987*****2 30.05.2023 13.07.2023
6 1307951*****2 04.05.2023 17.07.2023
7 0101971*****6 25.04.2023 24.07.2023
8 1601968*****9 25.05.2023 04.08.2023
9 1104972*****9 31.05.2023 18.08.2023
10 1210982*****3 20.04.2023 22.08.2023
11 2907969*****9 08.05.2023 23.08.2023
12 0107985*****8 31.05.2023 25.08.2023