Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА

Интервенција: МР преглед мускулоскелетног система


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0412966*****1 11.04.2024 25.06.2024
2 1002959*****6 12.04.2024 27.06.2024
3 3003006*****4 31.05.2024 11.07.2024
4 2503955*****1 10.05.2024 18.07.2024
5 1204973*****1 13.06.2024 18.07.2024
6 1902966*****2 17.04.2024 19.07.2024
7 2002967*****5 17.04.2024 22.07.2024
8 2510976*****3 29.04.2024 22.07.2024
9 1308987*****7 15.04.2024 25.07.2024
10 3009956*****0 09.05.2024 25.07.2024
11 2701959*****8 20.06.2024 25.07.2024
12 0403954*****2 24.05.2024 01.08.2024
13 2912964*****0 29.04.2024 02.08.2024
14 1711965*****2 08.05.2024 05.08.2024
15 0409963*****1 30.04.2024 08.08.2024
16 2011942*****9 23.05.2024 12.08.2024
17 1811961*****1 08.05.2024 15.08.2024
18 2603977*****0 24.05.2024 22.08.2024
19 3105993*****2 16.05.2024 23.08.2024
20 0803993*****4 10.04.2024 28.08.2024
21 1304995*****6 17.06.2024 06.09.2024
22 0103986*****8 13.06.2024 10.09.2024
23 0107985*****8 19.06.2024 10.09.2024
24 2307953*****4 17.05.2024 16.09.2024
25 0606966*****1 11.06.2024 17.09.2024
26 3011957*****1 30.05.2024 23.09.2024
27 1501950*****8 17.06.2024 26.09.2024