Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА

Интервенција: МР преглед дојки


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 3010980*****9 08.02.2023 07.06.2023
2 2604951*****6 15.03.2023 07.06.2023
3 2109987*****4 15.03.2023 07.06.2023
4 1209972*****6 30.03.2023 07.06.2023
5 1011973*****2 05.04.2023 07.06.2023
6 1904984*****6 06.04.2023 07.06.2023
7 0501963*****2 17.02.2023 14.06.2023
8 1310959*****0 20.02.2023 28.06.2023
9 1011961*****5 15.03.2023 28.06.2023
10 2708967*****2 27.03.2023 28.06.2023
11 1712971*****8 05.04.2023 28.06.2023
12 1903979*****8 09.05.2023 05.07.2023
13 3003976*****2 23.05.2023 05.07.2023
14 1201968*****5 30.12.2022 26.07.2023
15 2502972*****0 06.04.2023 26.07.2023
16 0810975*****2 12.05.2023 26.07.2023
17 0512986*****0 03.05.2023 28.07.2023
18 1409977*****0 17.05.2023 02.08.2023
19 2206977*****4 15.05.2023 09.08.2023
20 2809951*****5 16.05.2023 09.08.2023
21 1212947*****5 26.04.2023 14.08.2023
22 2306970*****8 18.05.2023 16.08.2023
23 2411951*****7 19.05.2023 16.08.2023
24 1104972*****9 31.05.2023 18.08.2023
25 2308967*****4 11.05.2023 23.08.2023
26 2306976*****5 22.05.2023 23.08.2023
27 2806970*****2 02.06.2023 23.08.2023
28 1802977*****3 02.06.2023 30.08.2023