Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клинички центар Војводине, НОВИ САД

Интервенција: МР преглед дојки


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клинички центар Војводине, НОВИ САД


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1106978*****0 06.11.2023 25.04.2024
2 0803960*****0 27.11.2023 25.04.2024
3 2806989*****2 14.12.2023 25.04.2024
4 1203975*****6 19.12.2023 25.04.2024
5 2512976*****0 21.12.2023 25.04.2024
6 0512955*****2 08.02.2024 25.04.2024
7 2603980*****8 12.01.2024 09.05.2024
8 2903981*****5 13.12.2023 30.05.2024
9 2507956*****0 13.12.2023 30.05.2024
10 1803982*****2 18.12.2023 30.05.2024
11 3005978*****7 22.12.2023 30.05.2024
12 2805959*****6 26.12.2023 30.05.2024
13 1312957*****6 12.01.2024 30.05.2024
14 2502965*****2 15.01.2024 30.05.2024
15 2311976*****1 01.03.2024 30.05.2024
16 2811975*****9 15.01.2024 06.06.2024
17 1402980*****6 02.03.2024 06.06.2024
18 2305951*****7 27.02.2024 13.06.2024
19 0912986*****6 15.03.2024 20.06.2024
20 0106957*****8 05.02.2024 04.07.2024
21 0610981*****0 28.02.2024 04.07.2024
22 0209952*****7 12.03.2024 04.07.2024
23 2304943*****4 12.03.2024 04.07.2024
24 0511949*****5 17.03.2024 04.07.2024
25 1910966*****2 01.04.2024 01.08.2024
26 0502979*****8 07.04.2024 15.08.2024
27 2206986*****8 27.10.2023 22.08.2024
28 1408967*****9 29.02.2024 22.08.2024
29 1611981*****0 22.03.2024 22.08.2024
30 2103971*****1 13.03.2024 29.08.2024
31 2803976*****4 03.04.2024 12.09.2024
32 2907978*****8 02.04.2024 21.11.2024
33 3003972*****7 15.12.2023 28.11.2024