Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Интервенција: ЦТ преглед главе и врата


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1010952*****2 26.04.2023 14.06.2023
2 1812986*****7 07.04.2023 20.06.2023
3 0807963*****3 16.05.2023 22.06.2023
4 2608969*****3 02.03.2023 27.06.2023
5 1902946*****6 02.06.2023 06.07.2023
6 1204964*****5 30.05.2023 27.07.2023
7 0707942*****7 09.05.2023 30.08.2023
8 0603950*****9 10.05.2023 01.09.2023
9 0102938*****8 02.06.2023 05.10.2023