Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ШАБАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ШАБАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0612942*****4 01.03.2019 14.03.2023
2 1505942*****1 02.08.2021 12.04.2023
3 2010943*****1 20.11.2019 21.04.2023
4 2006946*****1 15.07.2022 13.05.2023
5 1809946*****9 10.01.2020 31.05.2023
6 0806942*****1 28.10.2020 19.06.2023
7 1211943*****1 27.08.2019 27.10.2023
8 1706947*****0 25.11.2022 15.11.2023
9 1009943*****6 25.10.2022 24.11.2023
10 1409943*****4 17.01.2023 25.11.2023
11 2612943*****5 02.12.2022 30.11.2023
12 2001945*****1 13.12.2022 12.12.2023
13 2707944*****8 29.01.2020 21.12.2023
14 0601943*****4 13.01.2023 21.01.2024
15 0104944*****4 25.01.2023 02.02.2024