Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ШАБАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ШАБАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0612942*****4 01.03.2019 07.12.2022
2 2010943*****1 20.11.2019 21.12.2022
3 2707944*****8 29.01.2020 01.02.2023
4 0408941*****2 03.03.2020 01.02.2023
5 1505942*****1 02.08.2021 12.04.2023
6 1408941*****1 09.05.2022 18.04.2023
7 2006946*****1 15.07.2022 13.05.2023
8 1809946*****9 10.01.2020 31.05.2023
9 0806942*****1 28.10.2020 19.06.2023
10 2002947*****8 08.08.2022 22.07.2023
11 1608944*****4 29.10.2022 22.09.2023
12 1211943*****1 27.08.2019 27.10.2023
13 1706947*****0 25.11.2022 15.11.2023
14 1009943*****6 25.10.2022 24.11.2023