Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ШАБАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ШАБАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0806942*****1 28.10.2020 10.06.2024
2 1910947*****9 11.07.2023 09.07.2024
3 0707949*****7 11.07.2023 10.07.2024
4 2201947*****2 14.09.2023 01.08.2024
5 1809946*****9 10.01.2020 09.09.2024
6 0601943*****4 13.01.2023 19.09.2024
7 2511946*****9 20.09.2023 19.09.2024
8 0805944*****4 06.10.2023 04.10.2024
9 1011945*****0 19.10.2023 18.10.2024
10 1906949*****3 02.02.2024 03.11.2024
11 2006946*****1 15.07.2022 21.11.2024
12 1505942*****1 02.08.2021 29.11.2024
13 0104944*****4 25.01.2023 06.12.2024
14 1012942*****0 05.05.2023 13.12.2024
15 2707944*****8 29.01.2020 20.12.2024
16 2402947*****5 18.01.2024 21.12.2024
17 1003945*****7 11.07.2023 10.01.2025
18 0809936*****7 27.04.2024 24.04.2025