Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ШАБАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ШАБАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0806942*****1 28.10.2020 11.12.2023
2 2001945*****1 13.12.2022 12.12.2023
3 2707944*****8 29.01.2020 21.12.2023
4 1505942*****1 02.08.2021 25.12.2023
5 1809944*****8 14.02.2023 12.01.2024
6 0601943*****4 13.01.2023 21.01.2024
7 0104944*****4 25.01.2023 02.02.2024
8 1809946*****9 10.01.2020 11.03.2024
9 2006946*****1 15.07.2022 18.03.2024
10 1009943*****6 25.10.2022 18.03.2024
11 1012942*****0 05.05.2023 03.05.2024
12 1003945*****7 11.07.2023 11.05.2024
13 1910947*****9 11.07.2023 09.07.2024
14 0707949*****7 11.07.2023 10.07.2024
15 2201947*****2 14.09.2023 01.08.2024
16 2511946*****9 20.09.2023 19.09.2024
17 0805944*****4 06.10.2023 04.10.2024
18 1011945*****0 19.10.2023 18.10.2024