Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ШАБАЦ

Интервенција: ЦТ преглед главе


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ШАБАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1209956*****6 27.03.2023 25.05.2023
2 0510956*****5 03.04.2023 26.05.2023
3 1309938*****7 13.04.2023 08.06.2023
4 1406952*****7 29.03.2023 09.06.2023
5 1108948*****2 03.04.2023 09.06.2023
6 2707984*****5 13.04.2023 09.06.2023
7 0606956*****5 13.04.2023 09.06.2023
8 0109969*****5 21.04.2023 09.06.2023
9 0708961*****4 26.04.2023 12.06.2023
10 1401965*****6 11.05.2023 14.06.2023
11 1003947*****4 11.05.2023 14.06.2023
12 0212956*****4 21.04.2023 19.06.2023
13 0810950*****6 21.04.2023 19.06.2023
14 0512962*****7 21.04.2023 19.06.2023
15 0809950*****8 21.04.2023 20.06.2023
16 3005956*****7 21.04.2023 20.06.2023
17 0310982*****4 26.04.2023 20.06.2023
18 2710955*****9 21.04.2023 21.06.2023
19 2212953*****8 26.04.2023 21.06.2023
20 0302967*****5 26.04.2023 21.06.2023
21 3008001*****8 05.05.2023 22.06.2023
22 1710962*****6 05.05.2023 22.06.2023
23 1905952*****4 05.05.2023 22.06.2023
24 1209937*****2 11.05.2023 22.06.2023
25 1003001*****9 22.05.2023 23.06.2023
26 0104973*****7 22.05.2023 23.06.2023
27 0910956*****9 11.05.2023 26.06.2023
28 0811949*****7 11.05.2023 03.07.2023
29 1902964*****5 14.03.2023 20.07.2023
30 1003003*****1 13.04.2023 08.09.2023