Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ШАБАЦ

Интервенција: ЦТ преглед главе и врата


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ШАБАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0606954*****6 13.03.2024 21.06.2024
2 3008974*****0 20.03.2024 26.06.2024
3 1206953*****3 13.05.2024 28.06.2024
4 1609956*****0 19.03.2024 02.07.2024
5 1003961*****4 21.03.2024 10.07.2024
6 0401954*****3 21.03.2024 06.08.2024
7 2612958*****6 03.06.2024 08.08.2024
8 0209952*****8 03.06.2024 09.08.2024
9 0107954*****6 05.04.2024 12.08.2024
10 1003947*****4 02.04.2024 13.08.2024
11 0403968*****7 11.04.2024 21.08.2024
12 2805944*****5 04.04.2024 03.09.2024
13 0210963*****1 19.03.2024 12.09.2024
14 1004978*****4 05.06.2024 10.10.2024
15 1107957*****6 24.05.2024 21.10.2024
16 1612949*****6 17.06.2024 31.12.2024