Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ШАБАЦ

Интервенција: ЦТ преглед главе и врата


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ШАБАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1309947*****7 11.01.2023 17.02.2023
2 2504971*****5 24.11.2022 21.02.2023
3 2612953*****7 13.01.2023 24.02.2023
4 2109966*****7 25.01.2023 28.02.2023
5 2606986*****4 25.01.2023 01.03.2023
6 0112956*****0 23.12.2022 15.03.2023
7 0112963*****8 16.01.2023 15.03.2023
8 0906958*****6 04.01.2023 16.03.2023
9 0910975*****0 23.12.2022 23.03.2023
10 1208949*****3 30.01.2023 23.03.2023
11 2312948*****8 08.11.2022 11.05.2023
12 0109941*****5 01.02.2023 12.05.2023