Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ШАБАЦ

Интервенција: ЦТ преглед главе и врата


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ШАБАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1001972*****4 08.03.2023 09.06.2023
2 1406952*****7 29.03.2023 09.06.2023
3 0112963*****8 24.04.2023 12.06.2023
4 1810954*****8 26.04.2023 13.06.2023
5 1003947*****4 11.05.2023 14.06.2023
6 2108955*****3 22.05.2023 23.06.2023
7 2606986*****4 16.05.2023 07.07.2023
8 0311959*****8 01.06.2023 10.07.2023
9 0206965*****6 29.05.2023 26.07.2023
10 0711943*****2 05.05.2023 10.08.2023
11 1808952*****8 25.05.2023 04.12.2023