Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ВАЉЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Протеза за колено

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ВАЉЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0103944*****7 15.03.2022 16.04.2026
2 1910961*****4 26.01.2023 09.02.2027
3 1908955*****6 13.02.2023 09.03.2027
4 2209950*****8 05.04.2023 02.09.2027
5 2101953*****6 25.03.2024 23.10.2029