Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ВАЉЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза колена


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ВАЉЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0802946*****8 25.01.2018 07.06.2023
2 1708943*****8 08.12.2016 15.06.2023
3 2506964*****8 04.07.2017 27.06.2023
4 2907945*****4 08.04.2014 29.06.2023
5 1302940*****4 23.08.2016 12.07.2023
6 2605935*****9 02.09.2016 21.09.2023
7 1802955*****0 23.05.2023 01.12.2023
8 1210940*****5 26.12.2016 11.12.2023
9 2012958*****8 12.05.2023 13.05.2024
10 1410942*****9 12.04.2017 20.05.2024
11 0410955*****5 12.12.2016 10.07.2024