Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ВАЉЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза колена


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ВАЉЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2605935*****9 02.09.2016 12.06.2024
2 1708943*****8 08.12.2016 02.10.2024
3 0410955*****5 12.12.2016 09.10.2024
4 1210940*****5 26.12.2016 23.10.2024
5 1410942*****9 12.04.2017 18.12.2024
6 0802946*****8 25.01.2018 19.02.2025
7 2506964*****8 04.07.2017 29.01.2026
8 2012958*****8 12.05.2023 14.02.2029