Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СМЕДЕРЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СМЕДЕРЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2209960*****4 06.04.2023 06.10.2023
2 2505968*****7 18.10.2022 18.10.2023
3 1406963*****7 02.11.2022 02.11.2023
4 1110956*****3 11.06.2022 13.11.2023
5 0802958*****4 16.11.2022 16.11.2023
6 2302961*****6 12.12.2022 12.12.2023
7 1611957*****6 24.05.2022 25.12.2023
8 0810963*****8 06.01.2023 06.01.2024
9 0812958*****3 01.03.2023 01.03.2024
10 1510958*****6 13.03.2023 13.03.2024
11 1909960*****6 12.04.2023 12.04.2024
12 1605969*****1 21.04.2023 21.04.2024
13 0912960*****7 24.05.2022 24.05.2024
14 0612960*****1 12.12.2022 12.06.2024