Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СМЕДЕРЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СМЕДЕРЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2407945*****8 30.11.2022 30.11.2023
2 1304941*****8 23.01.2023 24.01.2024
3 1001941*****5 13.03.2023 13.03.2024