Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СМЕДЕРЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СМЕДЕРЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1807949*****5 30.09.2022 30.09.2023
2 1109952*****0 11.06.2022 11.12.2023
3 0311951*****5 12.12.2022 12.12.2023
4 1504949*****4 12.12.2022 12.12.2023
5 1201953*****2 20.05.2022 20.12.2023
6 2805953*****6 21.12.2022 21.12.2023
7 0910952*****3 23.12.2022 23.12.2023
8 0904950*****2 23.12.2022 23.12.2023
9 3101953*****5 23.12.2022 23.12.2023
10 2711952*****7 28.12.2022 28.12.2023
11 0709954*****5 23.01.2023 23.01.2024
12 0510956*****1 23.01.2023 23.01.2024
13 2305956*****2 07.03.2023 07.03.2024
14 0402952*****9 07.03.2023 07.03.2024
15 2009951*****8 07.03.2023 07.03.2024
16 3107950*****8 07.03.2023 07.03.2024
17 2508955*****7 24.05.2022 21.03.2024
18 2411952*****7 16.11.2022 10.05.2024