Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2510957*****9 16.06.2022 14.06.2023
2 1106958*****1 31.01.2023 27.07.2023
3 2808958*****1 16.03.2023 15.09.2023
4 1709963*****4 27.09.2022 22.09.2023
5 0312959*****7 03.04.2023 02.10.2023
6 1409970*****7 18.10.2022 13.10.2023
7 2212957*****2 15.11.2022 10.11.2023
8 2911968*****1 05.12.2022 01.12.2023